Prisma användarstöd logga

Internt användarstöd Prisma

Det interna användarstödet vänder sig till personalen hos de finansiärer som använder Prisma. I menyn till vänster hittar du de övergripande rubriker som användarstödet är indelat i.

Användarstödet är fortfarande under utveckling och vissa delar är ofullständiga.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.