Prisma användarstöd logga

Byte av projektledare och medelsförvaltare

Förfrågan om byte av projektledare och medelsförvaltare startas av projektledare från personkontot i Prisma portal. När den tillträdande projektledaren och båda medelsförvaltarna har signerat förfrågan kommer den in till Prisma ECM och ett förslag till beslut (FTB) skapas.

Handläggaren anger om förfrågan om byte av projektledare och medelsförvaltare ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om byte av projektledare och medelsförvaltare beviljas innefattar processen även FTB för överföring av oförbrukade medel. Handläggare med ekonomibehörighet begär in ekonomisk återrapportering samt bevakar att eventuell återbetalning sker. När återstående medel återbetalats anger handläggare med ekonomibehörighet detta i Prisma ECM. Därefter kan handläggaren ange FTB för överföring av medel och koppla till nytt beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om bytet beviljas ska nytt godkännande av villkor signeras av tillträdande projektledare och medelsförvaltare innan utbetalningsplanen kan aktiveras. 

Läs mer om hur förfrågan skickas in i det externa användarstödet: Byt projektledare och medelsförvaltare.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.