Byte av projektledare och medelsförvaltare

Förfrågan om byte av projektledare och medelsförvaltare startas av projektledare från personkontot i Prisma portal. När den tillträdande projektledaren och båda medelsförvaltarna har signerat förfrågan kommer den in till Prisma ECM och ett förslag till beslut (FTB) skapas.

Handläggaren anger om förfrågan om byte av projektledare och medelsförvaltare ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om byte av projektledare och medelsförvaltare beviljas innefattar processen även FTB för överföring av oförbrukade medel. Handläggare med ekonomibehörighet begär in ekonomisk återrapportering samt bevakar att eventuell återbetalning sker. När återstående medel återbetalats anger handläggare med ekonomibehörighet detta i Prisma ECM. Därefter kan handläggaren ange FTB för överföring av medel och koppla till nytt beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om bytet beviljas ska nytt godkännande av villkor signeras av tillträdande projektledare och medelsförvaltare innan utbetalningsplanen kan aktiveras. 

Senast uppdaterad: