Prisma användarstöd logga

Administrera ansökningar

Inkommande ansökningar administreras i korten Ansökan, Beredningsgrupp och Utlysningar i Prisma ECM. Med hjälp av smarta sökmappar sker signering och kontroll av utlysningens alla ansökningar i kortet Utlysningar. Det finns även smarta sökmappar för att hantera byte av handläggare (avsnitt Byta handläggare) och beredningsgrupp. Motsvarande funktioner finns i kortet Beredningsgrupp, antalet ansökningar är i detta fall begränsat till respektive beredningsgrupp.

Några moment av administrationen sker även i Prisma portal.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.