Administrera ansökningar

Inkommande ansökningar administreras i korten Ansökan, Beredningsgrupp och Utlysningar i Prisma ECM. Med hjälp av smarta sökmappar sker signering och kontroll av utlysningens alla ansökningar i kortet Utlysningar. Det finns även smarta sökmappar för att hantera byte av handläggare (avsnitt Byta handläggare) och beredningsgrupp. Motsvarande funktioner finns i kortet Beredningsgrupp, antalet ansökningar är i detta fall begränsat till respektive beredningsgrupp.

Några moment av administrationen sker även i Prisma portal.

Gå direkt till