Komplettering av ansökan efter slutregistrering

Ansökningar kan efter slutregistrering öppnas för komplettering om den sökande ska tillåtas att justera någon information i ansökan. Ansökan öppnas i två steg i Prisma ECM och Prisma portal. Den sökande måste avregistrera sin ansökan innan komplettering och därefter registrera sin ansökan igen.

Händelseförlopp vid komplettering av ansökan

Komplettera ansökan efter utlysningens stängning

Förfallodatum för medelsförvaltaren att signera ansökan infaller sju dagar efter att utlysningen stängts.
Om kompletteringsperioden pågår längre än dessa sju dagar måste signeringsperioden förlängas för medelsförvaltaren i den smarta sökmappen Signering i Prisma ECM.

Öppna ansökan för komplettering – steg 1

För att den sökande ska få tillgång till den slutregistrerade ansökan öppnas ansökan i två steg. Först öppnas ansökan i Prisma ECM och därefter öppnas fält/fasta sidor som ska kompletteras i ansökansformuläret i Prisma portal.

 1. Öppna ansökanskortet, fliken Egenskaper (A) fliknivå 1 och fliken Grunddata (B) filknivå 2.
 2. Klicka på Komplettera ansökan (C).
 3. Ange slut- och startdatum samt klockslag i dialogfönstret som öppnas (D).
 4. Klicka på Spara och stäng (E).
 5. Klicka på Öppna ansökan i Portal (F) för att öppna i ansökansformuläret i Prisma portal för komplettering.
info-symbol

Grundinställningen för startdatum är dagens datum och tiden då du klickade på Komplettera ansökan. När ansökansformuläret låsts upp i Prisma portal visas information om kompletteringsperioden på ansökanskortet.

Information om kompletteringsperioden

Öppna enskilda fält i ansökan för komplettering i Prisma portal – steg 2

För att slutföra öppningen för komplettering måste du öppna ansökan i Prisma portal. I Prisma portal markeras de fält eller fasta sidor som ska kunna ändras under kompletteringsperioden.

 1. Klicka på Öppna ansökan i Portal på ansökanskortet i Prisma ECM.
 2. Klicka på någon av sidrubrikerna, i exemplet ovan PUBLIKATIONER (A).
 3. Klicka på det eller de fält (B) som ska låsas upp för komplettering.
 4. Klicka på LÅS UPP FÖR KOMPLETTERING (C).
 5. Klicka på LÅS UPP (D).

Öppna fasta sidor i ansökan för komplettering i Prisma portal – steg 2

 1. Klicka på Öppna ansökan i Portal på ansökanskortet i Prisma ECM.
 2. Klicka på KOMPLETTERINGSÖVERSIKT (A).
 3. Klicka på den eller de fasta sidor (B) i översikten som ska låsas upp för komplettering.
 4. Klicka på LÅS UPP FÖR KOMPLETTERING (C).
 5. Klicka på LÅS UPP (D).
info-symbol

Ett e-postmeddelande skickas till den sökande per automatik och en uppgift skapas på den sökandes konto i Prisma portal. Du måste skicka ett separat e-postmeddelande till den sökande för att informera om vilka fält som är upplåsta för komplettering.

info-symbol

Ett e-postmeddelande om att ansökan har registrerats på nytt skickas per automatik till handläggaren.

Komplettering av CV för medverkande forskare

Flöde över moment vid komplettering av medverkande forskares CV

För att kunna skicka in sin ansökan innan förfallodatum måste medverkande forskare ha registrerat sitt CV. Om så inte skett innan förfallodatum uppmanas sökande att ta bort den medverkande forskaren och registrera sin ansökan. Efter att utlysningen stängt öppnas ansökan för komplettering i två steg.

Lås upp möjlighet att bjuda in medverkande forskare för komplettering av CV

Lås upp Medverkande forskare, i kompletteringsöversikten, för att sökande ska kunna bjuda in medverkande forskare

info-symbol

Den sökande måste först ta bort medverkande forskare som inte registrerat CV innan ansökningstidens slut. Först då kan den sökande slutregistrera sin ansökan.

 1. Öppna ansökanskortet i Prisma ECM.
 2. Öppna ansökan för komplettering enligt steg 1 ovan och ange slut- och startdatum samt klockslag för kompletteringsperioden.
 3. Öppna ansökan i Prisma portal.
 4. Klicka på KOMPLETTERINGSÖVERSIKT (A) och lås upp Medverkande forskare (B).
 5. Klicka på LÅS UPP FÖR KOMPLETTERING.
 6. Klicka på LÅS UPP.

Lås upp fält för medverkande forskares CV

Lås upp fält för att komplettera CV för samtliga medverkande forskare som accepterat inbjudan

När den sökande meddelar att medverkande forskare accepterat inbjudan ska ansökan åter öppnas för komplettering.

 1. Öppna ansökanskortet i Prisma ECM.
 2. Öppna ansökan i Prisma portal.
 3. Klicka på KOMPLETTERINGSÖVERSIKT.
 4. Markera de fält för medverkande forskares CV som ska låsas upp (A).
info-symbol

När medverkande forskare registrerat CV måste den sökande registrera ansökan på nytt.

Senast uppdaterad: