Prisma användarstöd logga

Allmänt om ECM

Prisma ECM är ett stöd för hantering av ansökningar för Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Karolinska Institutet, Skolforskningsinstitutet, Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen. Det används även för att diarieföra inkommande allmänna handlingar.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.