Allmänt om ECM

Prisma ECM är ett stöd för hantering av ansökningar för Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Karolinska Institutet, Skolforskningsinstitutet, Naturvårdsverket och Rymdstyrelsen. Det används även för att diarieföra inkommande allmänna handlingar.

Detta kapitel innehåller både beskrivningar av ECM och instruktioner. Bilderna är hämtade från testmiljön för ECM. Det innebär att till exempel färger kan skilja sig åt från produktionsmiljön för ECM som du arbetar i.

Gå direkt till