Prisma användarstöd logga

Frågor och svar

Gå direkt till

Hänvisa alltid supportfrågor till supportformuläret

Instruktion för att öppna en ansökan via ECM till portalen i nytt fönster

Frågor och svar för Prisma-portalen

I Prismas externa användarstöd finns en FAQ med de vanligaste frågorna.

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.