Tips och trix

Kortkommando för att söka ett ärende

Klicka ctrl+alt+F så får du upp sökrutan. Det förutsätter att du kan diarienumret.

Lås upp ett godkänt yttrande

Om du har godkänt ett yttrande som du behöver göra ändringar på: lås upp det för granskaren. Då backar du bandet hela vägen så att säga. Gör din ändring och godkänn igen (godkänndirekt utan steget för ordförande att klarmarkera eller be ordförande klarmarkera din ändring).

Söka konverterade ärenden i ECM

För att söka efter äldre konverterade ärenden i ECM (gäller både Forte och Vetenskapsrådet) måste en nolla (0) läggas till diarienumret innan de fyra sista siffrorna. Ett ärende som tidigare hade nummer 2011-2345 blir således 2011-02345.

Externa granskare

Innan ni bjuder in en extern granskare, kontrollera i Intressentregistret om denne har ett konto i Prisma så ni använder samma mailadress. Sök ut genom att använda filtret ”innehåller” på tex efternamn (en del personer har två efternamn men kanske bara använt det ena vid skapande av konto så skriv bara in ett). Kontrollera också om det kontot är fullständigt och aktiverat. Om personen har flera konton, välj det som är fullständigt och aktiverat.

Filtrera

När ni söker efter personer i Intressentregistret, välj till en början filtren ”Innehåller” eller ”Börjar med”, särskilt om ni är osäkra på stavning eller om det kan vara del av ett dubbelnamn. Ni kan sedan förfina sökningen. Exempel. Ni söker efter personen Lisa Andersson. I kolumnen Förnamn väljer ni filtret ”innehåller” och skriver sedan Lisa. Ni får fram en lista med många namn:

  • Lisa Granström
  • Elisabeth Haakedal
  • Lisa Andersen
  • Elisabet Tiselius
  • Osv…..

I steg två lägger ni till filtret Andersson i Efternamnskolumnen och får då upp endast ett namn: Lisa-Marie Andersson. Det visade sig alltså att personen har ett dubbelnamn och har registrerat Lisa-Marie Andersson i sin Prismaprofil.

Hanteringen av yttranden och omdömen

När det gäller till exempel fel i hanteringen av yttranden eller omdömen, kontrollera noggrant datuminställningarna både för hela gruppen och för den aktuella granskaren. Detta är särskilt viktigt om ni förlänger tiden att skriva omdöme för en person. Slutdatumet ni sätter för personen får inte krocka på något sätt med datumet för att se förslag till omdöme eller skriva yttrande.

Senast uppdaterad: