Prisma användarstöd logga

Administrera beviljad ansökan

Ett villkor skapas för de ansökningar som beviljas. Villkoret innehåller information om utbetalningperioden, belopp och datum för ekonomisk och vetenskaplig återrapportering. Godkännande av villkor upprättas automatiskt när beslut fattats att bevilja ansökan om bidrag.

Handläggaren publicerar godkännande av villkor för signering. När både sökande och medelsförvaltare godkänt villkoret och signerat det kan utbetalningsplanen aktiveras.

Sökande eller medelsförvaltare kan neka villkoret eller avböja bidraget vid signeringen.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.