Administrera beviljad ansökan

Ett villkor skapas för de ansökningar som beviljas. Villkoret innehåller information om utbetalningperioden, belopp och datum för ekonomisk och vetenskaplig återrapportering. Godkännande av villkor upprättas automatiskt när beslut fattats att bevilja ansökan om bidrag.

Handläggaren publicerar godkännande av villkor för signering. När både sökande och medelsförvaltare godkänt villkoret och signerat det kan utbetalningsplanen aktiveras.

Sökande eller medelsförvaltare kan neka villkoret eller avböja bidraget vid signeringen.

Gå direkt till