Prisma användarstöd logga

Vid nekande av villkor

Sökande och medelsförvaltaren kan neka signering av godkännande av villkor. När sökande eller medelsförvaltare nekar villkoren skapas en uppgift för förslag till beslut (FTB).

Handläggaren anger om FTB ska avslås eller beviljas och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal. Om FTB beviljas skapas ett nytt godkännande av villkor som handläggaren kan granska och publicera. Om FTB avslås ska sökande och medelsförvaltare åter kunna signera ursprungliga godkännande av villkor.

Handläggaren kan också göra en intern förfrågan för att neka villkoren.

Läs mer om hur projektledaren nekar villkor för individansökningar, i det externa användarstödet: Neka signering av villkor.
Läs mer om hur medelsförvaltaren nekar villkor för individansökningar, i det externa användarstödet: Signering
Läs mer om hur handläggaren nekar villkor i Neka signering av villkor.

FTB anges och hanteras från modulen Uppgifter

Om FTB avslås återskapas inte de ursprunliga godkännande av villkoren på grund av ett tekniskt fel i Prisma ECM. Innan du avslår FTB kontakta objektspecialisterna för förfrågningar och ansökningar.

  1. Klicka på Visa (A) i modulen Uppgifter.
  2. Ange uppgifter för beslutsmötet (B).
  3. Kontrollera att alternativet "Avböjt kontrakt" (C) är valt i Avböja.
  4. Ange Beslut (D) ur rullgardinsmenyn.
  5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
  6. Klicka på OK (F).

I rullgardinsmenyn Avböja visas om det är sökande, "SÖK", eller medelsförvaltare som nekat, "MF".

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.