Aktivera utbetalningsplan

När ett nytt godkännande av villkor genereras i Prisma ECM skapas automatiskt en utbetalningsplan. Utbetalningsplanen måste aktiveras innan några utbetalningar kan göras. Varje gång ett nytt godkännande av villkor genereras, till exempel efter förfrågningar, ska utbetalningsplanen aktiveras.

Handläggaren får en uppgift på Idag-arean när det är dags att aktivera utbetalningsplanen.

Aktivera utbetalningsplan från ansökanskort

Öppna handlingen för godkännande av villkor

Utbetalningsplanen kan aktiveras när villkoret signerats av både sökande och medelsförvaltare. När utbetalningen aktiverats påbörjas utbetalningarna och Status ändras till "Normal".
En kontroll av att medelsförvaltaren är mappad i Agresso sker i samband med att utbetalningsplanen aktiveras.

 1. Öppna ansökanskortet.
 2. Välj fliken Information (A).
 3. Högerklicka på raden för handlingen Godkännande av villkor (B).
 4. Välj "Egenskaper" ur rullgardinsmenyn (C).
 5. Välj fliken Registrera, fliknivå ett, och därefter fliken Utbetalningar (D), fliknivå två.
 6. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (E).
 7. Klicka på Spara och stäng (F).
info-symbol

Kontakta ekonomiavdelningen om du behöver information gällande belopp som utbetalats och när utbetalningarna ägt rum.

Utbetalningsplanen är aktiverad och status för handlingen har ändrats till "Normal"

Aktivera utbetalningsplan från uppgift

Utbetalningsplan som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på raden för uppgiften.
 2. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (B) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan som öppnas.
 3. Klicka på Stäng (C) när kontrollen för utbetalningsplanen visas.
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill aktivera utbetalningsplanen.
 5. Klicka på Spara och stäng (E) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan.

Senast uppdaterad: