Prisma användarstöd logga

Aktivera utbetalningsplan

När ett nytt godkännande av villkor genereras i Prisma ECM skapas automatiskt en utbetalningsplan. Utbetalningsplanen måste aktiveras innan några utbetalningar kan göras. Varje gång ett nytt godkännande av villkor genereras, till exempel efter förfrågningar, ska utbetalningsplanen aktiveras.

Öppna handlingen för godkännande av villkor

Utbetalningsplanen kan aktiveras när villkoret signerats av både sökande och medelsförvaltare. När utbetalningen aktiverats påbörjas utbetalningarna och Status ändras till "Normal".
En kontroll av att medelsförvaltaren är mappad i Agresso sker i samband med att utbetalningsplanen aktiveras.

  1. Öppna ansökanskortet.
  2. Välj fliken Information (A).
  3. Högerklicka på raden för handlingen Godkännande av villkor (B).
  4. Välj "Egenskaper" ur rullgardinsmenyn (C).
  5. Välj fliken Registrera, fliknivå ett, och därefter fliken Utbetalningar (D), fliknivå två.
  6. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (E).
  7. Klicka på OK (F).

Du måste kontakta ekonomiavdelningen för information om belopp som utbetalats och när utbetalningarna ägt rum.

Läs mer om att aktivera utbetalningsplan vid nytt godkännande av villkor, till exempel vid förfrågningar, i Aktivera utbetalningar.

Utbetalningsplanen är aktiverad och status för handlingen har ändrats till "Normal"

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.