Prisma användarstöd logga

Finansiering i Prisma ECM

Det finns olika modeller för hur forskningsmedel kopplas till en utlysning. Varje finansiär hanterar finansieringen på sitt eget sätt. Gemensamt för samtliga modeller, och finansiärer, är att utlysningens söknycklar eller finaniseringsnycklar används och kopplas till finansieringskällorna. Vetenskapsrådet använder kopplingar till Agresso men det finns andra möjligheter i till exempel Karolinska institutets anpassning.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.