Finansiering i Prisma ECM

Det finns olika modeller för hur forskningsmedel kopplas till en utlysning. Varje finansiär hanterar finansieringen på sitt eget sätt. Gemensamt för samtliga modeller, och finansiärer, är att utlysningens söknycklar eller finaniseringsnycklar används och kopplas till finansieringskällorna. Vetenskapsrådet använder kopplingar till Agresso men det finns andra möjligheter i till exempel Karolinska institutets anpassning.

Gå direkt till