Konvertera Excel-fil

När du exporterar innehållet i listan över samtliga ansökningar i utlysningen till en Excel-fil, har filen formatet .xls. För att kunna importera Excel-filen tillbaka till Prisma ECM måste du konvertera den till det senaste filformatet för Exel.

Excel-filen som ska importeras till Prisma ECM måste ha det nya filformatet, .xlsx

  1. Klicka på Arkiv (A) i menyraden.
  2. Klicka på Konvertera (B).
  3. Bekräfta konverteringen genom att klicka på OK (C).
  4. Spara filen.

Senast uppdaterad: