Ansökansbeslut

Beslutshanteringen i Prisma ECM sker genom så kallade beslutsmöten. Ett beslutsmöte håller ihop de ärenden på vilka beslut ska fattas. Varje beslutsmöte är kopplat till en beslutsinstans där instansen visar vem som fattar beslutet. Beslutsinstanser läggs till av en systemadministratör i Prisma ECM. 

Kapitlet beskriver hur du skapar ett beslutsmöte, hur du kopplar ärenden till beslutsmötet och hur du genomför beslut på allmänna ärenden, ansökansärenden och bidragsärenden.

Gå direkt till