Prisma användarstöd logga

Ansökansbeslut

Beslutshanteringen i Prisma ECM sker genom så kallade beslutsmöten. Ett beslutsmöte håller ihop de ärenden på vilka beslut ska fattas. Varje beslutsmöte är kopplat till en beslutsinstans där instansen visar vem som fattar beslutet. Beslutsinstanser läggs till av en systemadministratör i Prisma ECM. 

Kapitlet beskriver hur du skapar ett beslutsmöte, hur du kopplar ärenden till beslutsmötet och hur du genomför beslut på allmänna ärenden, ansökansärenden och bidragsärenden.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.