Prisma användarstöd logga

Återta avvisad eller avslagen ansökan till beredning

En tidigare avvisad eller avslagen ansökan kan återtas till beredning. Handläggaren hanterar detta med den interna förfrågan "Återta till beredning".

Läs mer om den interna förfrågan Återta till beredning.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.