Återrapportering

Om du är ansvarig för ekonomisk eller vetenskaplig återrapportering har du tilldelats särskild behörighet för detta i Prisma.
Du kan skapa och koppla ärenden till återrapporteringsomgångar för ekonomiska och vetenskapliga rapporter samt administrera inkommande ekonomiska och vetenskapliga rapporter.

För att medelsförvaltaren eller projektledaren ska kunna återrapportera via Prisma måste ansökan vara kopplad till en publicerad återrapporteringsomgång.

Gå direkt till