Prisma användarstöd logga

Återrapportering

Om du är ansvarig för ekonomisk eller vetenskaplig återrapportering har du tilldelats särskild behörighet för detta i Prisma.
Du kan skapa och koppla ärenden till återrapporteringsomgångar för ekonomiska och vetenskapliga rapporter samt administrera inkommande ekonomiska och vetenskapliga rapporter.

För att medelsförvaltaren eller projektledaren ska kunna återrapportera via Prisma måste ansökan vara kopplad till en publicerad återrapporteringsomgång.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.