Påminna om återrapportering

Det är endast handläggare med särskild behörighet i Prisma som kan administrera ekonomisk och vetenskaplig återrapportering. Finansiären anger datum i Prisma för automatiska påminnelser i respektive regel i återrapporteringsomgången. Du kan även skicka egna påminnelser om återrapportering till organisationen och projektledaren.

info-symbol

I exemplen används namnen som de smarta sökmapparna har i systemet, du kan ha döpt dem till något annat.

Automatiska påminnelser om återrapportering

Prisma skickar automatiskt påminnelser kopplade till förfallodatumet för respektive återrapporteringtillfälle. Påminnelserna är kopplade till slutdatumet för ekonomisk eller vetenskaplig återrapportering. När du ändar förfallodatumet manuellt skickas påminnelser ut i förhållande till dessa.

Det är finansiären som ställer in vad som gäller när den första automatiska påminnelsen ska skickas.

Påminnelser skickas enligt följande när status för återrapporteringsuppgift är:

Fylls i av medelsförvaltare

Medelsförvaltaren får ett mejl, normalt 14 dagar innan förfallodatum.
Fem dagar innan förfallodatum får medelsförvaltaren ytterligare en påminnelse via mejl.

Granskas av projektledaren

Projektledaren får ett mejl, normalt 14 dagar innan förfallodatum.
Fem dagar innan och fram till sista dag för förfallodatum får projektledaren dessutom påminnelser via mejl dagligen.
Medelsförvaltaren få ett separat mejl vid samma tidpunkter men med annat innehåll.

Påminna organisation om ekonomisk rapport

Funktion för att skicka påminnelse om ekonomisk rapport till organisation

info-symbol

När du uppdaterar stängningsdatum skickas automatiska påminnelser till organisationen enligt de inställningar som finansiären gjort i Prisma.

 1. Klicka på den smarta sökmappen Ek. återrapporteringsomgång Ansökningar (A) i trädstrukturen på Idag-arean.
 2. Markera kryssrutan för den ansökan som du vill skicka påminnelse om ekonomisk rapport för (B).
 3. Klicka på Påminn organisation (C).
 4. Anpassa informationen i mallen för påminnelsen (D).
 5. Markera eventuellt kryssrutan Skicka kopia till projektledare (E).
 6. Klicka på Spara och stäng (F).
 7. Klicka på OK (G).

Påminna projektledare om vetenskaplig rapport

Funktion för att skicka påminnelse om vetenskaplig rapport till projektledaren

info-symbol

När du uppdaterar stängningsdatum skickas automatiska påminnelser till projektledaren enligt de inställningar som finansiären gjort i Prisma.

 1. Klicka på den smarta sökmappen Vet. återrapporteringsomgång Ansökningar (A) i trädstrukturen på Idag-arean.
 2. Markera kryssrutan för den ansökan som du vill skicka påminnelse om vetenskaplig rapport för (B).
 3. Klicka på Påminn projektledare (C).
 4. Anpassa informationen i mallen för påminnelsen (D)
 5. Markera eventuellt kryssrutan Skicka kopia till organisation (E).
 6. Klicka på Spara och stäng (F).
 7. Klicka på OK (G).

Senast uppdaterad: