Prisma användarstöd logga

Smarta sökmappar för återrapportering

Det är endast handläggare med särskild behörighet i Prisma som kan administrera ekonomisk och vetenskaplig återrapportering. Genom att lägga till smarta sökmappar kan du klarmarkera ekonomisk och vetenskaplig återrapportering.

I de smarta sökmapparna finns även funktioner för att påminna organisation och projektledare, begära komplettering av rapport och ändra datum för rapporteringsperioden.


Exempel på smarta sökmappar för återrapportering

Det finns smarta sökmappar som du ska lägga till om du arbetar med ekonomisk eller vetenskaplig återrapportering.
De smarta sökmapparna innehåller olika funktioner kopplade till respektive typ av smart sökmapp.

Du får döpa de smarta sökmapparna när du lägger till dem, men i exemplen i användarstödet används mallarnas namn.

Ek. återrapporteringsomgång Ansökningar visar alla ekonomiska återrapporteringstillfällen för alla ansökningar. Du kan påminna organisationen om den ekonomiska rapporten och ändra deadline för att skicka in rapporten samt ändra öppningsdatum för att skriva rapporten. Du har även möjlighet att ändra periodstart/-slut.

Vet. Återrapporteringsomgång Ansökningar visar alla vetenskapliga återrapporteringstillfällen för alla ansökningar. Du kan påminna projektledaren om den vetenskapliga rapporten och ändra deadline för att skicka in rapporten samt ändra öppningsdatum för att skriva rapporten.

Inkomna ekonomiska rapporter visar alla ekonomiska rapporter för alla ansökningar. Du kan komplettera, klarmarkera och ändra periodstart och -slut för ekonomiska rapporter.

Inkomna vetenskapliga rapporter visar alla vetenskapliga rapporter för alla ansökningar. Du kan klarmarkera och skicka tillbaka vetenskapliga rapporter för komplettering.

info-symbol

Läs mer om hur du lägger till smarta sökmappar i Smarta sökmappar.

Lista över smarta sökmappar på Idag-arean

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.