Diarieföring

Alla inkommande och utgående offentliga handlingar ska diarieföras i Prisma ECM. Inkommande ansökningar diarieförs per automatik via Prisma portal och övriga handlingar av registraturen.

Endast registrator kan diarieföra ärenden. Handläggare på ett ansökansärende har behörighet att diarieföra nya handlingar, till exempel inkommande e-postmeddelanden. 

En diarieförd handling/ansökan skapar ett ärende-/ansökanskort och ärendets/ansökans första handlingskort i Prisma ECM.

Gå direkt till