Prisma användarstöd logga

Diarieföring

Alla inkommande och utgående offentliga handlingar ska diarieföras i Prisma ECM. Inkommande ansökningar diarieförs per automatik via Prisma portal och övriga handlingar av registraturen.

Endast registrator kan diarieföra ärenden. Handläggare på ett ansökansärende har behörighet att diarieföra nya handlingar, till exempel inkommande e-postmeddelanden. 

En diarieförd handling/ansökan skapar ett ärende-/ansökanskort och ärendets/ansökans första handlingskort i Prisma ECM.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.