Intressenter

När du skapar en ny handling måste minst en intressent anges. Du kan göra en sökning på befintliga intressenter i Prisma du vill lägga till eller lägga till en helt ny intressent.

Allmänt om intressenter

Dialogfönstret för att söka fram och lägga till intressenter

Intressent kallas den mottagare eller avsändare som är knuten till handlingen.

(A) Intern användare

En person som är anställd på myndigheten och har ett konto i Prisma ECM.

(B) Intressent

En person som skickar in en handling eller arbetar i en beredningsgrupp, till exempel en sökande eller en granskare i ett ansökningsärende.
Benämns som intressent i dialogfönstret där intressenter läggs till. 

(C) Skapa ny

En person eller organisation som ännu inte har registrerats i Prisma.

(D) Sökresultat

Lista över de intressenter som matchar de angivna sökvillkoren.

(E) Tillagda användare

Intressenter som lagts till på handlingskortet. Här kan du ange vilken roll respektive intressent har.

Lägga till intern användare

Lägg till intern användare som intressent på handlingskortet

När du skapar en ny handling blir knappen Lägg till/Ta bort intressent aktiv när du sparar handlingskortet. Du kan spara handlingskortet utan att stänga det genom att klicka på knappen Verkställ.

info-symbol

När handlingskortets fält Tillkomst sparas som "Upprättad" sätts intressenten automatiskt till aktuell finansiär.

 1. Klicka på Lägg till/ta bort intressent på ett handlingskort (A). Intern användare är markerad per automatik.
 2. Ange sökvillkor (B) och klicka på Sök (C).
 3. Dubbelklicka på namnet du vill lägga till som intressent i Sökresultat (D).
 4. Välj Roll för den tillagda intressenten ur rullgardinsmenyn (E).
 5. Klicka på Spara och stäng (F).

Lägga till extern användare

Framsökta externa användare som ska läggas till som intressent

info-symbol

Externa intressenter sparas i ett separat register över personer som lagts till i samband med att beredningsgrupper satts samman i ansökningsärenden.

 1. Klicka på Lägg till/ta bort intressent på ett handlingskort (A).
 2. Markera Intressent (B).
 3. Ange sökvillkor och klicka på Sök (C).
 4. Dubbelklicka på ett av namnen i Sökresultat (D).
 5. Välj Roll ur rullgardinsmenyn (E).
 6. Klicka på Spara och stäng (F).

Skapa och lägga till ny intressent

Skapa och lägg till en ny intressent

 1. Klicka på Lägg till/ta bort intressent på ett handlingskort (A).
 2. Markera Skapa ny (B).
 3. Ange uppgifter för den nye intressenten och klicka på Skapa ny (C).
 4. Välj Roll ur rullgardinsmenyn (D).
 5. Klicka på Spara och stäng (E).

Senast uppdaterad: