Intressenter

När du skapar en ny handling måste minst en intressent anges. Du kan göra en sökning på befintliga intressenter i Prisma du vill lägga till eller lägga till en helt ny intressent.

Allmänt om intressenter

När du skapar en ny handling måste du spara det (Verkställ) innan knappen för att lägga till intressenter blir aktiv

När handlingskortets fält Tillkomst sparas som "Upprättad" sätts intressenten automatiskt till "Vetenskapsrådet" i anpassningen av Prisma ECM för Vetenskapsrådet.

Intressent kallas den mottagare eller avsändare som är knuten till handlingen. Det finns olika typer av intressenter:

(D) Intern användare

En person som är anställd på myndigheten och har ett konto i Prisma ECM.

(E) Extern användare

En person som skickar in en handling eller arbetar i en beredningsgrupp, till exempel en sökande eller en granskare i ett ansökningsärende.
Benämns som intressent i dialogfönstret där intressenter läggs till. 

Dialogfönstret för att lägga till intressenter, i detta exempel kan du skapa en ny intressent

Lägga till intern användare

Lägg till intern användare som intressent på handlingskortet

Du måste alltid lägga till minst en intressent på ett nytt handlingskort.

 1. Skapa en ny handling, ange de obligatoriska fälten och klicka på Verkställ.
 2. Klicka på Lägg till/ta bort intressent.
 3. Markera Intern användare (A).
 4. Ange sökvillkor (B) och klicka på Sök (C).
 5. Dubbelklicka på namnet i Sökresultat (D).
 6. Välj Roll ur rullgardinsmenyn (E).
 7. Klicka på OK (F).

Välj en roll ur listan för intressenten

Lägga till extern användare

Sök fram externa användare för att lägga till som intressent

Externa intressenter sparas i ett separat register över personer som lagts till i samband med att beredningsgrupper satts samman i ansökningsärenden.

 1. Skapa en ny handling, ange de obligatoriska fälten och klicka på Verkställ.
 2. Klicka på Lägg till/ta bort intressent.
 3. Markera Intressent (A).
 4. Ange sökvillkor (B) och klicka på Sök (C).
 5. Dubbelklicka på namnet i Sökresultat (D).
 6. Välj Roll ur rullgardinsmenyn (E).
 7. Klicka på OK (F).

Läs mer om att lägga till externa granskare i Lägga till externa granskare utan konto.

Lägga till ny intressent

Lägg till en ny intressent. Bilden är ett montage, de angivna uppgifterna för intressenten töms när du klickar på Skapa ny

 1. Skapa en ny handling, ange de obligatoriska fälten och klicka på Verkställ.
 2. Klicka på Lägg till/ta bort intressent.
 3. Markera Skapa ny (A).
 4. Ange uppgifter för den nye intressenten (B).
 5. Klicka på Sök (C).
 6. Välj Roll ur rullgardinsmenyn (D).
 7. Klicka på OK (E).

Senast uppdaterad: