Förfrågningar

Den sökande, projektledare eller organisation, startar en extern förfrågan i Prisma portal. De flesta externa förfrågningarna ska signeras av medelsförvaltare.

Handläggaren startar en intern förfrågan i Prisma ECM.

För alla förfrågningar, utom byte av hemvist, lägger handläggaren in ett förslag till beslut (FTB) och kopplar till ett beslutsmöte. När beslutsmötet har genomförts och förfrågan beviljats genereras ett nytt godkännande av villkor för de flesta förfrågningar. Detta godkännande av villkor måste signeras innan beslutet verkställs och utbetalningarna åter aktiveras.

Det går endast att administrera en förfrågan åt gången, arbeta därför löpande med inkommande förfrågningar.

Läs den viktiga informationen i avsnittet om processen vid förfrågningar!

Gå direkt till