Prisma användarstöd logga

Byte av projektledare, organisationsansökan

Förfrågan om byte av projektledare för organisationsansökan startas och skickas in av organisationskonto- eller ansökansansvarig i Prisma portal. Förfrågan skickas in direkt till Prisma ECM och ett förslag till beslut (FTB) skapas.

Handläggaren anger om förfrågan ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Läs mer om hur förfrågan skickas in i det externa användarstödet: Byta projektledare.

Ange FTB för byte av projektledare

FTB som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

  1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Byte av projektledare i modulen Uppgifter.
  2. Ange beslutsmötets Beslutsinstans och Mötesdatum (B).
  3. Kontrollera Beslutat bytesdatum (C) och justera eventuellt datumet.
  4. Ange Förslag till beslut i rullgardinsmenyn (D).
  5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
  6. Klicka på OK (F).

Läs mer om hur du anger FTB direkt på ansökanskortet i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift.

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag

Beviljad

Den ursprungliga projektledaren kvarstår som projektledare för bidraget.

Projektledare för bidraget byts.

Läs mer om hur du skapar och administrerar beslutsmöten i Ansökansbeslut.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.