Prisma användarstöd logga

Återta till beredning

Den interna förfrågan återta till beredning används för att skapa ett nytt förslag till beslut (FTB) för nytt bidrag för en ansökan som tidigare fått avslag eller avvisats. Förfrågan startas av handläggaren i Prisma ECM. FTB kan avslås eller beviljas enligt ordinarie beslutshantering. 

Starta förfrågan för att återta till beredning

Intern förfrågan startas av handläggaren på fliken Förfrågan i Prisma ECM

  1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
  2. Klicka på Återta till beredning (C).
  3. Klicka på OK (D) i dialogfönstret.
  4. Klicka på OK (E) på ansökanskortet.

När förfrågan initieras skapas ett FTB av typen "Nytt bidrag" och bidraget kan antingen avslås eller beviljas.
De kopplingar ansökan hade till beredningsgruppen vid avslaget/avvisandet, försvinner när ansökan avslås/avvisas. När ansökan återtas kopplas den automatiskt till den beredningsgrupp som ansökan tillhörde när den kom in till finansiären.

Läs mer om att hantera förslag till beslut och genomföra beslutsmöte i Ansökansbeslut.
Läs mer om hur du flyttar ansökan till en annan beredningsgrupp i Fördela ansökningar mellan beredningsgrupper.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.