Återta till beredning

Den interna förfrågan "Återta till beredning" används för att skapa ett nytt förslag till beslut (FTB) för nytt bidrag för en ansökan som tidigare fått avslag eller avvisats. Förfrågan startas av handläggaren i Prisma ECM. FTB kan avslås eller beviljas enligt ordinarie beslutshantering. 

Starta förfrågan för att återta till beredning

Intern förfrågan startas av handläggaren på fliken FÖRFRÅGAN i Prisma ECM

  1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken FÖRFRÅGAN (B), fliknivå två.
  2. Klicka på Återta till beredning (C).
  3. Klicka på OK (D) i dialogfönstret.
  4. Klicka på Spara och stäng (E) på ansökanskortet.

När förfrågan initieras skapas ett FTB av typen "Nytt bidrag" och bidraget kan antingen avslås eller beviljas.
De kopplingar ansökan hade till beredningsgruppen vid avslaget/avvisandet, försvinner när ansökan avslås/avvisas. När ansökan återtas kopplas den automatiskt till den beredningsgrupp som ansökan tillhörde när den kom in till finansiären.

Senast uppdaterad: