Prisma användarstöd logga

Neka signering av villkor

Handläggaren kan starta en intern förfrågan för att neka signering av godkännande av villkor innan det signerats. När den interna förfrågan startats skapas ett förslag till beslut (FTB) om att avböja bidrag.

Handläggaren anger om nekandet ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Beviljas nekande av villkor skapas ett nytt godkännande av villkor där handläggaren kan göra ändringar och publicera. Avslås förfrågan ska projektledare och medelsförvaltare kunna signera ursprungligt godkännande av villkor.

Sökande och medelsförvaltaren kan själva neka villkoren vid signering av godkännande av villkor.

Läs mer om hantering av när sökande eller medelsförvaltare nekar villkoren bidrag i Vid nekande av villkor.

Handläggare nekar signering av villkor

Intern förfrågan startas av handläggaren på fliken Förfrågan i Prisma ECM

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
 2. Klicka på Avböja bidrag (C).
 3. Klicka på OK i dialogfönstret (D).
 4. Klicka på OK på ansökanskortet (E).

Ett FTB av typen "Avböja bidrag" skapas på ansökanskortet, fliken Förslag till beslut

Ange FTB för att neka signering av villkor

FTB som öppnas och hanteras på ansökanskortet

Om FTB avslås återskapas inte ursprungligt godkännande av villkor på grund av ett tekniskt fel i Prisma ECM. Innan du avslår FTB kontakta objektspecialisterna för förfrågningar och ansökningar.

Förfrågan kan användas för att avböja bidrag, "Avböja ansökan", eller för att neka villkor, "Avböja kontrakt".

 1. Ange uppgifter för beslutsmöte (A).
 2. Välj alternativet "Avböja kontrakt" (B) ur rullgardinsmenyn.
 3. Klicka på OK (C) för att stänga dialogfönstret med information.
 4. Ange Beslut (D) ur rullgardinsmenyn.
 5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 6. Markera kryssrutan (F) för det villkor som ska nekas. Kontrollera att det är rätt villkor!
 7. Klicka på OK (G).

Läs mer om hur du anger FTB via uppgift i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift.

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag


Beviljad

Sökande och medelsförvaltare kan åter signera ursprungliga godkännande av villkor. När godkännande av villkor signerats ska handläggaren aktiviera utbetalningsplanen.

Nytt godkännande av villkor skapas som handläggaren kan granska och eventuellt redigera för att sedan publicera. När godkännande av villkor signerats ska handläggaren aktiviera utbetalningsplanen.

Läs mer om granskning och publicering av godkännande av villkor och hur du hanterar dessa via ansökansärendet i Godkännande av villkor.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.