Neka signering av villkor

Handläggaren kan starta en intern förfrågan för att neka signering av godkännande av villkor innan det signerats. När den interna förfrågan startats skapas ett förslag till beslut (FTB) om att avböja bidrag.

Handläggaren anger om nekandet ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Beviljas nekande av villkor skapas ett nytt godkännande av villkor där handläggaren kan göra ändringar och publicera. Avslås förfrågan ska projektledare och medelsförvaltare kunna signera ursprungligt godkännande av villkor.

Sökande och medelsförvaltaren kan själva neka villkoren vid signering av godkännande av villkor.

Handläggare nekar signering av villkor

Intern förfrågan startas av handläggaren på fliken FÖRFRÅGAN i Prisma ECM

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
 2. Klicka på Avböja bidrag/Neka villkor (C).
 3. Klicka på OK i dialogfönstret (D).
 4. Klicka på Spara och stäng på ansökanskortet (E).
info-symbol

Ett FTB av typen "Avböja bidrag" skapas på ansökanskortet, fliken Förslag till beslut

Ange FTB för att neka signering av villkor

FTB som öppnas och hanteras på ansökanskortet

info-symbol

Förfrågan kan användas för att avböja bidrag, "Avböja ansökan", eller för att neka villkor, "Avböja kontrakt".

 1. Följ instruktionen i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift, för att öppna formuläret för FTB på ansökanskort.
 2. Ange beslutsmötets Beslutsinstans, Mötesdatum och Förslag till beslut (A).
 3. Välj alternativet "HL-Neka villkor" (B) ur rullgardinsmenyn.
 4. Klicka på OK (C) för att stänga dialogfönstret med information.
 5. Ange eventuellt Motivering till beslut (D). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 6. Markera kryssrutan (E) för det villkor som ska nekas. Kontrollera att det är rätt villkor!
 7. Klicka på Spara och stäng (F).

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag

Sökande och medelsförvaltare kan åter signera ursprungliga godkännande av villkor. När godkännande av villkor signerats ska handläggaren aktiviera utbetalningsplanen.

Beviljad

Nytt godkännande av villkor skapas som handläggaren kan granska och eventuellt redigera för att sedan publicera. När godkännande av villkor signerats ska handläggaren aktiviera utbetalningsplanen.

Senast uppdaterad: