Byta projektledare, intern förfrågan

Förfrågan om byte av projektledare kan startas internt av handläggaren i Prisma ECM. Handläggaren fyller därefter i uppgifterna i formuläret för byte av projektledare i Prisma portal och skickar in förfrågan.

När medelsförvaltaren och önskad projektledare har signerat förfrågan kommer den in till Prisma ECM och ett förslag till beslut (FTB) skapas.

Starta och skicka in förfrågan

Förfrågan startas internt i Prisma ECM på ansökanskortet, fliken Förfrågan

Endast behörig handläggare i Prisma ECM och Prisma portal kan starta och skicka in den interna förfrågan för att byta projektledare.

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
 2. Klicka på Byte av projektledare (C).
 3. Ange varför förfrågan startas internt i Intern anteckning (D).
 4. Klicka på Spara och stäng (E) i dialogfönstret.
info-symbol

Ett formulär, motsvarande det projektledaren normalt använder, öppnas automatiskt i Prisma portal. Fortsätt ange uppgifter för förfrågan och spara eller skicka in förfrågan.

Redigera utkast för intern förfrågan i Prisma portal

Utkast för interna förfrågningar vid byte av projektledare kan redigeras under fliken FINANSIÄR

Om du sparar förfrågan skapas ett utkast i Prisma portal. Du kan fortsätta arbeta med utkastet och skicka in förfrågan vid ett senare tillfälle i Prisma portal.

 1. Logga in i Prisma portal.
 2. Välj fliken FINANSIÄR (A).
 3. Klicka på Interna förfrågningar (C). 
 4. Klicka på pilen intill Välj (D).
 5. Välj "Redigera" ur rullgardinsmenyn (E) och ange uppgifterna för förfrågan i formuläret.
 6. Klicka på Skicka in (F).
 7. Klicka på OK (G).

Återta intern förfrågan i Prisma portal

En inskickad intern förfrågan återtas i Prisma portal

 1. Logga in i Prisma portal.
 2. Välj fliken FINANSIÄR (A).
 3. Klicka på Interna förfrågningar (B). 
 4. Klicka på pilen intill Välj och välj "Återta" ur rullgardinsmenyn (C).
 5. Klicka på OK (D).

Senast uppdaterad: