Förlängning av dispositionstid

Förfrågan om förlängning av dispositionstid startas av den sökande från kontot i Prisma portal. När medelsförvaltaren har signerat förfrågan kommer den in till Prisma ECM och ett förslag till beslut (FTB) skapas.

Förfrågan för organisationsansökningar skickas in direkt till Prisma ECM då organisationskonto- eller ansökningsansvarig skickar in förfrågan. 

Handläggaren anger om förfrågan ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till sökande och företrädare för medelsförvaltare i Prisma portal.

Ange FTB för förlängning av dispositionstid

FTB som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

  1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Förläng dispositionstid i modulen Uppgifter.
  2. Klicka på länken Redigera förslag till beslut (B) för att öppna kortet för FTB.
  3. Ange beslutsmötets Beslutsinstans, Mötesdatum och Förslag till beslut (C).
  4. Kontrollera nytt Dispositionsdatum (D) och justera eventuellt datumet.
  5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
  6. Klicka på Spara och stäng (F).
  7. Klicka på Spara och stäng (G).

Genomföra beslutmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag

Om förfrågan får avslag gäller den tidigare dispositionstiden.

Beviljad

Om förfrågan beviljas förlängs dispositionstiden för bidraget. Eventuell återrapportering justeras automatiskt enligt de återrapporteringsregler som tillhör söknyckeln för ansökan.

Senast uppdaterad: