Prisma användarstöd logga

Förlängning av dispositionstid

Förfrågan om förlängning av dispositionstid startas av den sökande från kontot i Prisma portal. När medelsförvaltaren har signerat förfrågan kommer den in till Prisma ECM och ett förslag till beslut (FTB) skapas.

Förfrågan för organisationsansökningar skickas in direkt till Prisma ECM då organisationskonto- eller ansökningsansvarig skickar in förfrågan. 

Handläggaren anger om förfrågan ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till sökande och företrädare för medelsförvaltare i Prisma portal.

Läs mer om hur förfrågan skickas in för individansökan i det externa användarstödet: Förlängning av dispositionstid.
Läs mer om hur förfrågan skickas in för organisationsansökan i det externa användarstödet: Förfrågningar.

Ange FTB för förlängning av dispositionstid

FTB som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

  1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Förläng dispositionstid i modulen Uppgifter.
  2. Ange beslutsmötets Beslutsinstans och Mötesdatum (B).
  3. Kontrollera nytt Dispositionsdatum (C) och justera eventuellt datumet.
  4. Ange eventuellt Motivering till beslut (D). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
  5. Ange Beslut i rullgardinsmenyn (E).
  6. Klicka på OK (F).

Läs mer om hur du anger FTB direkt på ansökanskortet i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift.

Genomföra beslutmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag

Beviljad

Om förfrågan får avslag gäller den tidigare dispositionstiden.

Om förfrågan beviljas förlängs dispositionstiden för bidraget. Eventuell återrapportering justeras automatiskt enligt de återrapporteringsregler som tillhör söknyckeln för ansökan.

Läs mer om hur du skapar och administrerar beslutsmöten i Ansökansbeslut.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

  • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.