Förlänga bidragsperiod

Den interna förfrågan "Öka/Minska beviljade medel" används för att förlänga bidragsperioden för ett beviljat bidrag. Du kan förlänga bidragsperiod och öka beviljat belopp i samma förfrågan.

Förfrågan för att förlänga bidragsperioden startas och hanteras i Prisma ECM. Handläggaren anger om förfrågan för att förlänga bidragsperioden ska avslås eller beviljas i FTB och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om förfrågan beviljas ska nytt godkännande av villkor signeras av sökande och medelsförvaltare innan utbetalningsplanen kan aktiveras.

Det går inte att förkorta bidragsperioden med denna förfrågan, använd istället förfrågan "Avsluta bidraget i förtid"

Starta förfrågan för att förlänga bidragsperioden

Förfrågan för att förlänga bidragsperioden startas på ansökanskortet, fliken FÖRFRÅGAN

För att kunna förlänga bidragsperioden måste budgetutrymmet på utlysningen tillåta det.

info-symbol

Förlängning av bidragsperioden och ökning av beviljade medel på redan beslutade år kan hanteras inom ramen för samma förslag till beslut.

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
 2. Klicka på Öka/Minska beviljade medel (C).
 3. Klicka på Bevilja mer medel (D).
 4. Klicka på OK (E).
 5. Klicka på Verkställ (F) för att fortsätta arbeta med FTB.

Ange FTB för att förlänga bidragsperiod

FTB för att förlänga bidragsperiod för beviljade medel öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

info-symbol

Brytdatumet är per automatik dagens datum.

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Öka beviljade medel i modulen Uppgifter.
 2. Klicka på länken Redigera förslag till beslut (B) för att öppna kortet för FTB.
 3. Ange beslutsmötets Beslutsinstans, Mötesdatum och välj "Beviljad" i rullgardinsmenyn för Förslag till beslut (C).
 4. Markera kryssrutan Förläng projekttid och ange nytt slutdatum för projektet (D).
 5. Ange nytt Dispositionsdatum (E).
 6. Ange eventuellt Motivering till beslut. Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 7. Klicka på Spara (F).
 8. Klicka på Spara och stäng (G).

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Beviljad

Om förfrågan beviljas ska handläggaren granska och publicera nytt godkännande av villkor. När sökande och företrädare för medelsförvaltare har signerat kan handläggaren aktivera utbetalningsplanen. Eventuell återrapportering justeras automatiskt enligt de återrapporteringsregler som hör till utlysningen.

Granska och publicera godkännande av villkor

Handläggaren får en uppgift om att granska och publicera godkännande av villkor

info-symbol

Det nya godkännande av villkor omfattar endast de nya beviljade medlen. Tidigare beviljade medel är fortfarande kopplade till ursprungligt godkännande av villkor.

 1. Dubbelklicka på raden för uppgiften (A).
 2. Välj fliken Villkorsdata (B).
 3. Kontrollera informationen och gör eventuella ändringar innan du publicerar godkännande av villkor.

Aktivera utbetalningsplan från uppgift

Utbetalningsplan som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på raden för uppgiften.
 2. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (B) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan som öppnas.
 3. Klicka på Stäng (C) när kontrollen för utbetalningsplanen visas.
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill aktivera utbetalningsplanen.
 5. Klicka på Spara och stäng (E) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan.

Senast uppdaterad: