Prisma användarstöd logga

Förlänga bidragsperiod

Den interna förfrågan "Öka/Minska beviljade medel" används för att förlänga bidragsperioden för ett beviljat bidrag. Du kan förlänga bidragsperiod och öka beviljat belopp i samma förfrågan.

Förfrågan för att förlänga bidragsperioden startas och hanteras i Prisma ECM. Handläggaren anger om förfrågan för att förlänga bidragsperioden ska avslås eller beviljas i FTB och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om förfrågan beviljas ska nytt godkännande av villkor signeras av sökande och medelsförvaltare innan utbetalningsplanen kan aktiveras.

Det går inte att förkorta bidragsperioden med denna förfrågan, använd istället förfrågan "Avsluta bidrag i förtid"

Starta förfrågan för att förlänga bidragsperioden

Förfrågan för att förlänga bidragsperioden startas på ansökanskortet, fliken Förfrågningar

För att kunna förlänga bidragsperioden måste budgetutrymmet på utlysningen tillåta det.

Förlängning av bidragsperioden och ökning av beviljade medel på redan beslutade år kan hanteras inom ramen för samma förslag till beslut.

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
 2. Klicka på Öka/Minska beviljade medel (C).
 3. Klicka på Öka (D).
 4. Klicka på OK (E).
 5. Klicka på Verkställ (F) för att fortsätta arbeta med FTB.

Ange FTB för att förlänga bidragsperiod

FTB för att förlänga bidragsperiod för beviljade medel öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Öka beviljade medel i modulen Uppgifter.
 2. Ange beslutsmötets Beslutsinstans och Mötesdatum (B).
 3. Ange Förslag till beslut i rullgardinsmenyn (C).
 4. Ange från och med när förlängningen ska börja gälla i Brytdatum (D)
 5. Markera kryssrutan Förläng projekttid och ange nytt slutdatum för projektet (E).
 6. Ange nytt Dispositionsdatum (F).
 7. Ange eventuellt Motivering till beslut (G). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 8. Klicka på OK (F).

Läs mer om hur du anger FTB direkt på ansökanskortet i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift.

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Beviljad

Om förfrågan beviljas ska handläggaren granska och publicera nytt godkännande av villkor. När sökande och företrädare för medelsförvaltare har signerat kan handläggaren aktivera utbetalningsplanen. Eventuell återrapportering justeras automatiskt enligt de återrapporteringsregler som hör till utlysningen.

Granska och publicera godkännande av villkor

Handläggaren får en uppgift om att granska och publicera godkännande av villkor

Det nya godkännande av villkor omfattar endast de nya beviljade medlen. Tidigare beviljade medel är fortfarande kopplade till urprungligt godkännande av villkor.

 1. Dubbelklicka på raden för uppgiften Granska och publicera villkor i modulen Uppgifter (A).
 2. Välj fliken Villkorsdata (B).
 3. Kontrollera informationen och gör eventuella ändringar innan du publicerar godkännande av villkor.

Läs mer om granskning och publicering av godkännande av villkor och hur du hanterar dessa via ansökansärendet i Godkännande av villkor.

Aktivera utbetalningsplan

Utbetalningsplan som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Aktivera utbetalningsplan i modulen Uppgifter.
 2. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (B) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan som öppnas.
 3. Klicka på Stäng (C) när kontrollen för utbetalningsplanen visas.
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill aktivera utbetalningsplanen.
 5. Klicka på OK (E) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan.

Läs mer om att aktivera utbetalningar i Aktivera utbetalningsplan.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.