Prisma användarstöd logga

Processen vid förfrågningar

Förutsättningarna kan förändras under bidragsperioden, till exempel vid byte av arbetsgivare eller vid föräldraledighet. För att hantera dessa situationer finns det ett antal så kallade förfrågningar som sökanden kan göra via sitt konto i Prisma portal.

När förfrågan startas av sökande kallas den för ”extern förfrågan” och när handläggaren startar förfrågan kallas den för ”intern förfrågan”. De flesta förfrågningar måste signeras av medelsförvaltare och/eller projektledare innan de kommer in till finansiären. När förfrågan kommer in till finansiären skapas ett förslag till beslut (FTB) som kan handläggas via modulen Uppgifter för den som är handläggare för ärendet. FTB kan även hanteras direkt på ansökanskortet på fliken Förslag till beslut.

Status för externa förfrågningar kan följas av sökanden i Prisma portal.

Om det redan finns en förfrågan, som saknar beslut, går det inte att skicka in eller starta en ny förfrågan. Det är därför viktigt att hantera förfrågningar löpande.

Externa och interna förfrågningar

Övergripande händelseförlopp vid förfrågningar

Uppgifterna som utförs i händelseförloppet sker i Prisma ECM

Läs mer om hur sökande startar en förfrågan i det externa användarstödet i Beviljat bidrag - Förfrågningar (individ) och Förfrågningar (organisation).

Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift

Du kan ange Förslag till beslut (FTB) för förfrågan via uppgiften i modulen Uppgifter eller direkt på ansökanskortet.

Nedan visas exempel på hur du hanterar förlängning av dispostionstid via ansökanskortet respektive via uppgift.

Den text som anges i rutan Motivering till beslut i FTB läggs in som en brödtext i handlingen för beslutet. I beslutet hämtas eventuellt annan text från en finansiärsspecifik mall. Innehållet i mallarna är reglerade per typ av förfrågan.

Ange FTB och överför till beslutsmöte, exempel från förfrågan "Förläng dispositionstid"

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper, fliknivå ett, och fliken Förslag till beslut (A), fliknivå två.
 2. Klicka på Redigera (B).
 3. Ange uppgifter för FTB (C).
 4. Klicka på OK (D).
 5. Markera kryssrutan (E) på ansökanskortet för att lägga till FTB till valt beslutsmöte.
 6. Klicka på OK (F) på ansökanskortet.

Exempel på förslag till beslut (FTB) från modulen Uppgifter, exempel från förfrågan "Förläng dispositionstid"

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut i modulen Uppgifter.
 2. Ange uppgifter för FTB (B).
 3. Klicka på OK (C).

Genomföra beslutmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till sökande och medelsförvaltare måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras.

Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

Läs mer om beslutsmöten i Ansökansbeslut.

Granska och publicera godkännande av villkor

Handläggaren får en uppgift om att granska och publicera godkännande av villkor

För vissa beviljade förfrågningar måste nytt godkännande av villkor granskas och publiceras när beslutsmötet är genomfört.

 1. Dubbelklicka på raden för uppgiften (A).
 2. Välj fliken Villkorsdata (B).
 3. Kontrollera informationen och gör eventuella ändringar innan du publicerar godkännande av villkor.

Läs mer om gransking och publicering av godkännande av villkor och hur du hanterar dessa via ansökansärendet i Godkännande av villkor.

Aktivera utbetalningsplan

Utbetalningsplan som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

När förfrågan är beviljad och beslutsmötet genomförts, stängs och krediteras de parkerade utbetalningarna på det ursprungliga godkännandet av villkor. Utbetalningsplanen för nytt godkännande av villkor måste därför aktiveras.

 1. Klicka på Visa (A) på raden för uppgiften.
 2. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (B) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan som öppnas.
 3. Klicka på Stäng (C) när kontrollen för utbetalningsplanen visas.
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill aktivera utbetalningsplanen.
 5. Klicka på OK (E) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan.

Läs mer om att aktivera utbetalningar i Aktivera utbetalningsplan.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.