Beviljat bidrag - Förfrågningar

De förfrågningar som kan skapas för ditt beviljade bidrag är: Förlängning av dispositionstid, Byt medelsförvaltare, Byt projektledare, Byt projektledare och medelsförvaltare, Avsluta projektet i förtid och Byt hemvist.

Observera att medelsförvaltaren i de flesta fall först måste signera din förfrågan innan den skickas in till myndigheten av systemet. Det är datumet när förfrågan inkommit myndigheten som räknas. Skicka därför in förfrågan i god tid.

Förfrågningar

Observera att när du klickar på "skicka in" så sker följande beroende på typ av förfrågan:

  • Byte av medelsförvaltare: förfrågan skickas till båda medelsförvaltarna. Först när båda har signerat inkommer förfrågan finansiären och diarieförs.
  • Byte av projektledare: förfrågan skickas till nya projektledaren och medelsförvaltaren. Först när båda har signerat inkommer förfrågan finansiären och diarieförs.
  • Förlängning av dispositionstid: förfrågan skickas till medelsfövaltaren. Först när denne har signerat inkommer förfrågan finansiären och diarieförs.
  • Avsluta bidraget i förtid: förfrågan skickas enbart till finansiären för hantering.
  • Byte av hemvist: förfrågan skickas enbart till medelsförvaltaren för hantering.

Var därför noga med att skicka in din förfrågan i god tid så den hinner behandlas av din medelsförvaltare och därefter inkomma finansiären enligt gällande bidragsvillkor för fortsatt handläggning.

På sidan Bidrag under fliken Ansökningar och bidrag kan du se alla dina beviljade ansökningar. Klicka på knappen Visa längst ut till höger på raden för bidraget för att visa bidragssammanfattningen.

Bidragssammanfattning

I vyn Bidragssammanfattning kan du ladda ned pdf av beslut och villkor genom att klicka på Visa beslut eller Visa villkor.

Observera att just denna funktion (beslut och villkor) inte fungerar för bidrag som har överförts från det gamla systemet till Prisma.

Under rubriken Signering signera du din ansökan, och under rubrikerna Vetenskaplig och Ekonomisk ser du intervallerna för dessa återrapporteringar som du som projektledare ska godkänna men inte initiera. Rubriken Förfrågningar längst ned hanterar tex Förlängning av dispositionstid, byte av medelsförvaltare eller byte av projektledare.

Exemplet Förlängning av dispositionstid

Under rubriken Förfrågningar i bidragssammanfattningen visas de förfrågningar som finns på ärendet. Genom att klicka på knappen Välj kan du initiera en ny förfrågan. Samtliga pågående bidrag ska använda sig av den här funktionen, även överförda äldre bidrag.

De olika förfrågningarna fungerar på liknande sätt, även om informationen som krävs vid initieringen av förfrågan skiljer sig beroende på vilken förfrågan det gäller. När en förfrågan har initierats skickas den till berörda parter för signering i Prisma innan den inkommer finansiären. Här använder vi exemplet Förlängning av dispositionstid. Denna förfrågan initieras genom att välja Förlängning av dispositionstid i menyn som visas när du klickar på Välj.

Obligatorisk information i en förfrågan


Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in förfrågan. Om du börjar fylla i en förfrågan, men inte vill skicka in den direkt så kan du spara den med knappen Spara. När du är klar klickar du på Skicka in. Förfrågan skickas då till medelsförvaltaren för godkännande, först därefter registreras den hos finansiären för behandling.

Den nya förfrågan listas i bidragssammanfattningen


För en förfrågan som är sparad men inte inskickad kan du klicka på knappen Välj för att Redigera förfrågan (ändra eller skicka in den), Ta bort förfrågan, se Detaljer eller Händelselogg.

För en inskickad förfrågan kan du förutom Detaljer och Händelselogg även välja att Återta förfrågan. För att återta en förfrågan klickar du på knappen Välj och Återta. Berörda parter som fått förfrågan blir informerade om att du dragit tillbaka den.

För en återtagen förfrågan kan du klicka på knappen Välj för att se hela förfrågan under Detaljer eller läsa i Händelselogg.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller frågor och svar?

Senast uppdaterad: 2017-02-14

FORMAS

Kungsbron 21, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.