Prisma användarstöd logga

Beviljat bidrag - Förfrågningar

I bidragssammanfattningen har du möjlighet att skicka in förfrågningar om ändringar som rör ditt beviljade bidrag.

Medelsförvaltaren ska i de flesta fall signera din förfrågan, först därefter skickas förfrågan in till finansiären för handläggning. Skicka in förfrågan i god tid.

Översiktligt och förenklat händelseförlopp vid förfrågningar i Prisma

Allmänt om förfrågningar

I dialogfönstret för bidragssammanfattningen hittar du de förfrågningar du kan skicka in när du klickar på Välj

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Klicka på fliken Ansökningar och bidrag (A).
 3. Klicka på menyvalet Bidrag (B).
 4. Klicka på Visa (C) på raden för bidraget.
 5. Klicka på Välj (D) i dialogfönstret för bidragssammanfattningen, som öppnas.
 6. Klicka på den typ av förfrågan du vill göra i rullgardinsmenyn (E).

De olika förfrågningarna fungerar på liknande sätt, endast informationen som krävs för respektive förfrågan skiljer sig åt.

Du kan få mer information och tillgång till olika funktioner för respektive förfrågan med knappen Välj

Du kan följa statusen på din förfrågan i en lista under rubriken Förfrågningar i bidragssammanfattningen. Har du sparat ett utkast för din förfrågan, för att redigera och skicka in den vid ett senare tillfälle, visas även den i listan.

Innehållet i rullgardinsmenyn Välj (F) varierar beroende på vilken status den aktuella förfrågan har.

Läs mer om vilken information om din förfrågan du kan få i Status på förfrågan.

Förlängning av dispositionstid

Obligatoriska uppgifter (*) måste anges för att du ska kunna skicka in förfrågan

Skicka in din förfrågan i god tid.
Förfrågan skickas till medelsfövaltaren för signering innan den kommer in till finansiären och diarieförs för fortsatt handläggning.

 1. Följ stegen 1 – 5 i instruktionen i Allmänt om förfrågningar.
 2. Välj ”Förlängning av dispositionstid” ur rullgardinsmenyn (A).
 3. Ange de obligatoriska uppgifterna i dialogfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Spara (B) om du inte vill skicka in förfrågan direkt.
  Alternativt:
 5. Klicka på Skicka in (C).

Byt medelsförvaltare

Obligatoriska uppgifter (*) måste anges för att du ska kunna skicka in förfrågan

Skicka in din förfrågan i god tid.
Förfrågan skickas till båda medelsförvaltarna för signering innan den kommer in till finansiären och diarieförs för fortsatt handläggning. Ekonomisk återrapportering sker eventuellt innan utbetalning av bidraget kan aktiveras från den nya medelsförvaltaren.

 1. Följ stegen 1 – 5 i instruktionen i Allmänt om förfrågningar.
 2. Välj ”Byt medelsförvaltare” ur rullgardinsmenyn (A).
 3. Ange de obligatoriska uppgifterna i dialogfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Spara (B) om du inte vill skicka in förfrågan direkt.
  Alternativt:
  Klicka på Skicka in (C).

Byt projektledare

Obligatoriska uppgifter (*) måste anges för att du ska kunna skicka in förfrågan

Skicka in din förfrågan i god tid.
Förfrågan skickas till den nya projektledaren och medelsförvaltaren för signering innan den kommer in till finansiären och diarieförs för fortsatt handläggning.

 1. Följ stegen 1 – 5 i instruktionen i Allmänt om förfrågningar.
 2. Välj ”Byt projektledare” ur rullgardinsmeny (A).
 3. Ange de obligatoriska uppgifterna i dialogfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Spara (B) om du inte vill skicka in förfrågan direkt.
  Alternativt:
  Klicka på Skicka in (C).

Byt projektledare och medelsförvaltare

En kombinerad förfrågan för att byta projektledare och medelsförvaltare

Skicka in din förfrågan i god tid.
Förfrågan skickas till den nya projektledaren och båda medelsförvaltarna för signering innan den kommer in till finansiären och diarieförs för fortsatt handläggning. Ekonomisk återrapportering sker eventuellt innan utbetalning av bidraget kan aktiveras från den nya medelsförvaltaren.

Normalt kan endast en förfrågan åt gången handläggas. Denna förfrågan är kombinerad för att förkorta handläggningstiden vid byte av både projektledare och medelsförvaltare.

 1. Följ stegen 1 – 5 i instruktionen i Allmänt om förfrågningar.
 2. Välj ”Byt projektledare och medelsförvaltare” ur rullgardinsmenyn (A).
 3. Ange de obligatoriska uppgifterna i dialogfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Spara (B) om du inte vill skicka in förfrågan direkt.
  Alternativt:
  Klicka på Skicka in (C).

Avsluta bidraget i förtid

Obligatoriska uppgifter (*) måste anges för att du ska kunna skicka in förfrågan

Skicka in din förfrågan innan bidragsperiodens slut och i god tid för att säkerställa att förfrågan hinner handläggas. Förfrågan behöver inte signeras utan skickas direkt till finansiären för handläggning.

 1. Följ stegen 1 – 5 i instruktionen i Allmänt om förfrågningar.
 2. Välj ”Avsluta bidraget i förtid” ur rullgardinsmenyn (A).
 3. Ange de obligatoriska uppgifterna i dialogfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Spara (B) om du inte vill skicka in förfrågan direkt.
  Alternativt:
  Klicka på Skicka in (C).

Byt hemvist

Obligatoriska uppgifter (*) måste anges för att du ska kunna skicka in förfrågan

Skicka in din förfrågan i god tid för att säkerställa att förfrågan hinner handläggas innan önskat datum för ändring. Förfrågan skickas endast till medelsförvaltaren för handläggning.

 1. Följ stegen 1 – 5 i instruktionen i Allmänt om förfrågningar.
 2. Välj ”Byt hemvist” ur rullgardinsmenyn (A).
 3. Ange de obligatoriska uppgifterna i dialogfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Spara (B) om du inte vill skicka in förfrågan direkt.
  Alternativt:
 5. Klicka på Skicka in (C).

Återta förfrågan

Återta en påbörjad förfrågan i bidragssammanställningen

Du kan återta en förfrågan fram tills medelsförvaltaren signerat den, därefter försvinner alternativet "Återta" i rullgardinsmenyn för förfrågan.

 1. Följ stegen 1 – 4 i instruktionen i Allmänt om förfrågningar.
 2. Klicka på Välj (A) på raden för förfrågan du vill avsluta.
 3. Välj "Återta" ur rullgardinsmenyn (B).
 4. Klicka på OK (C) för att bekräfta att du vill återta förfrågan.

Status på förfrågan

Endast en förfrågan åt gången kan hanteras, du kan se var i processen din förfrågan befinner sig i kolumnen Status

(A) Status


(B) Beslut

(C) Välj

Du får meddelande i Prisma om när statusen förändras för din förfrågan, men aktuell status visas även i bidragssammanfattningen.

Du kan ladda ner det beslut som fattats för din förfrågan.

Innehållet i rullgardinsmenyn Välj varierar beroende på vilken status din förfrågan har. För en återtagen förfrågan kan du till exempel se hela förfrågan i "Detaljer" eller läsa i "Händelselogg".

Senast uppdaterad: