Prisma användarstöd logga

Beviljat bidrag - Signering

För att tacka ja till ett beviljat bidrag måste du, som är projektledare, signera godkännande av villkor för det beviljade bidraget. Du kan även välja att inte signera godkännande av villkor eller att avböja bidraget.

Allmänt om signering

Öppna bidragssammanfattningen från listan över beviljade bidrag

Du som är projektledare får ett e-postmeddelande om att "Godkännande av villkor" har publicerats. Du kan klicka på länken i e-postmeddelandet eller öppna bidragssammanfattningen för att signera.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma.
 2. Klicka på fliken Ansökningar och bidrag (A).
 3. Klicka på menyvalet Bidrag (B).
 4. Klicka på Visa (C) på raden för bidraget du ska signera för att öppna bidragssammanfattningen.
 • Godkännande av villkor publiceras för signering efter att beslutet har fattats. Rutinerna för när godkännande av villkor publiceras är olika för respektive finansiär.
 • Både projektledaren och medelsförvaltaren måste signera Godkännande av villkor för att bidraget ska betalas ut.
 • Du som är projektledare får ett e-postmeddelande och ett meddelande i Prisma när medelsförvaltaren har signerat villkoret, nekat villkoret eller avböjt bidraget.

Signera godkännande av villkor

Dialogfönstret för signering öppnas från bidragssammanfattningen

Du kan ladda ner "Godkännande av villkor" från bidragssammanfattningen via knappen Visa villkor eller länken Ladda ner i kolumnen "Godkännande av villkor".

 1. Följ stegen 1 – 4 i instruktionen i Allmänt om signering.
 2. Klicka på Signera (A).
 3. Klicka på "Godkännande av villkor" (B) för att visa filen med villkoren för bidraget.
 4. Markera kryssrutan Jag har tagit del av all information och bekräftar åtagandena (C).
 5. Klicka på Signera (D).
 6. Klicka på OK (E).

När du signerat godkännande av villkor får medelsförvaltaren ett meddelande om att du har utfört signeringen.

Läs mer om bidragssammanfattningen i Beskrivning av bidragssammanfattningen.

Neka signering av villkor

Dialogfönstret för signering öppnas från bidragssammanfattningen, i exemplet i bilden nekas signering av villkor

Du som är projektledare kan neka att signera ett villkor om något i villkoret inte är korrekt.

 1. Följ stegen 1 – 2 i instruktionen i Signera godkännande av villkor.
 2. Klicka på Neka (A).
 3. Ange Anledning till att du nekar signering av villkoret (B) i dialogfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Neka signering (C).
 5. Klicka på OK (D) i varningsmeddelandet.
 6. Klicka på OK (E).

Avböja bidrag

Dialogfönstret för signering öppnas från bidragssammanfattningen, i exemplet i bilden avböjs bidraget

Du som är projektledare kan avböja ett beviljat bidrag som du inte vill ha.

 1. Följ stegen 1 – 2 i instruktionen i Signera godkännande av villkor.
 2. Klicka på Neka (A).
 3. Ange Anledning till att du avböjer bidraget (B) i dialogfönstret som öppnas.
 4. Klicka på Avböj bidraget (C).
 5. Klicka på OK (D) i varningsmeddelandet.
 6. Klicka på OK (E).

Senast uppdaterad: