Prisma användarstöd logga

Tillgänglighet för prismasupport.research.se

Prisma ägs och används av flera myndigheter, men det är Vetenskapsrådet som ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Prismas användarstöd, prismasupport.research.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från prismasupport.research.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till registrator@vr.se
  • ring 08-546 44 000

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning på mobil eller liten skärm

  • Webbplatsen är inte responsiv så användaren får scrolla i sidled vid mobil användning.[WCAG 1.3.4(AA)]

Problem vid användning med nedsatt syn och nedsatt färgseende

  • Till-toppen-länken i sidfoten har låg kontrast.[WCAG 1.4.11(AA)]
  • Vid textförstoring finns det vissa ord i vänstermenyn som inte får plats i menyspalten.[WCAG 1.4.4(AA)]

Problem vid hjälpmedelsanvändning

  • Översättningen på webbplatsen fungerar inte fullt ut. För personer som använder uppläsningstjänst innebär det att skärmläsaren läser engelska med svenskt uttal.[WCAG 3.1.2(A)]
  • Sökordsförslag och felmeddelanden är inte tillgängliga för uppläsningstjänster.[WCAG 4.1.3(AA)]
  • Menyn läses upp som en tabell, vilket gör den svårnavigerad för personer som använder uppläsningsverktyg.[WCAG 1.3.1(A)] [WCAG 4.1.2(A)]
  • På några ställen på webbplatsen presenteras texten inte i logisk ordning för uppläsningsverktyg.[WCAG 1.3.2(A)]
  • Frågor-och-svar-knappen saknar text vilket gör den svår att hitta för uppläsningstjänster.[WCAG 2.5.3(A)]

Hur vi testat webbplatsen

Vetenskapsrådet lät en extern aktör göra en oberoende granskning av prismasupport.research.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport den 7 februari 2019. Vetenskapsrådet gav en annan extern aktör i uppdrag att utföra rättningar. Denna aktör genomförde och granskade rättningarna och levererade dem den 2 december 2019. Inför leveransen av dessa rättningar genomförde Vetenskapsrådet också en egen testning.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på prismasupport.research.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2025.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.

Webbplatsen publicerades 2016.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 27 december 2019.

Senast uppdaterad: