Prisma användarstöd logga

Organisations­konto

Samtliga organisationer med forskare och andra som ansöker om finansiering via Prisma måste ha ett organisationskonto i Prisma. Den sökande kopplar sin ansökan till en organisation, medelsförvaltare, och till en hemvist som organisationen satt upp.

På organisationskontot finns en översikt över alla ansökningar och bidrag. Till kontot knyts användare som sköter signeringar och återrapporteringar. Vilken information du ser, och vad du har behörighet att göra, beror på vilken roll du har på kontot.


Innehåll

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.