Prisma användarstöd logga

Min profil

I din personliga profil anger du uppgifter om exempelvis din utbildning, ditt arbetsliv och dina publikationer. Dessa uppgifter använder du sedan för att lägga till i de ansökningar du skickar in via Prisma. Både projektledare, det vill säga huvudsökande, och medverkande forskare måste ange uppgifter i sin personliga profil som sedan läggs till i en ansökan.

Innehåll

Senast uppdaterad: