Prisma användarstöd logga

Driftinformation

På den här sidan hittar du driftinformation om ansökningssystemet Prisma.

Driftstörningar

  • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma mindre störningar i Prisma kl. 16:30-18:00, onsdagen den 6 maj. 2020-05-05 11:40

Viktiga meddelanden

  • Etikprövningsmyndigheten har lämnat Prisma. Information rörande etikprövningar, till exempel ansökningar och beslut, finns inte kvar i Prisma från och med 1 november 2019. Kontakta Etikprövningsmyndigheten för att begära ut information. 2019-11-01 10:07

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.