Forskare

Det här avsnittet beskriver hur du använder Prisma när du söker bidrag. Om du har ett pågående bidrag hittar du även information om hur du skickar in förfrågningar och hur du återrapporterar.

Du måste ha ett konto i Prisma för att kunna söka bidrag.

Innehåll

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.