Ansökningar och bidrag

Under fliken Ansökningar och bidrag finns sidorna Utlysningar, Ansökningar och Bidrag.

Utlysningar


1. På sidan Utlysningar hittar du utlysningar som är öppna att söka för personkonton i Prisma. Sista ansökningsdag ser du i  kolumnen Slutdatum. Med undantag för utlysningar som är löpande och då framgår inget slutdatum.

2. Tryck på knappen Ansök för att skapa en ansökan. I kapitel 3. Söka bidrag kan du läsa mer om hur du skapar en ansökan.

OBS! Vissa utlysningar i Prisma är bara öppna för organisationer, dessa utlysningar finns inte i ovanstående tabell utan där skapas ansökan på organisationskontot av en person som har rättighet att söka för organisationen. Läs mer om organisationsansökningar i kapitel 6.10 Organisationsutlysningar.

Ansökningar och yttranden


3. På sidan Ansökningar visas dina ansökningar.

4. Genom att klicka i kolumnen Dnr (på diarienumret eller Utkast) kan du öppna ansökansformuläret.

5. I kolumnen Signerad kan du se om medelsförvaltaren har signerat din ansökan.

6. Genom att klicka på Händelselogg kan du se händelser på ansökan, exempelvis registreringstidpunkt och när ett beslut har fattats.

7. Ta bort utkast genom att klicka på pilen bredvid Händelselogg,

(Observera att skissansökningar inte ska signeras av organisationen, de signeras först om de blir godkända för steg två.)

Yttrande_1

8. Öppna Beslut och Yttranden på ansökan genom att trycka på pilen bredvid Händelselogg och välj det alternativ du önskar. Du får alltid e-post om att du fått beslut och yttrande på en ansökan.  

9. Eftersom en ansökan kan ha flera Yttranden, tex samrådsyttranden, visas ytterligare en dialogruta. Om du klickar på Visa laddas yttrandet ned i form av pdf.

Yttrande_2

Bidrag

Den beviljade anökan visas i tabellen på sidan Bidrag, det gäller både ansökningar där du är huvudsökande och medverkande forskare. Genom att klicka på diarienumret i kolumnen Dnr kan du öppna ansökansformuläret.

Godkännande av villkor publiceras efter en tid för signering till både projektledaren och medelsförvaltaren. När det publiceras är beroende av vilken finansiär det gäller.

1. Projektledaren får ett e-postmeddelande om att Godkännande av villkor har publiceras.

2. Logga in i Prisma.

3. Välj fliken Ansökningar och Bidrag

4. Välj Bidrag i menyn

5.Tryck på Visa till höger om den beviljande ansökningen. 

6. För att signera klicka på knappen Signera i Bidragsbeslutet (se bild nedan).

7 En varningstriangel visar om någon uppgift för bidraget (exempelvis en signering eller återrapportering) är försenad.

Dina beviljade bidrag kommer också att läsas över till avsnittet Bidrag erhållna i konkurrens på sidan Meriter och utmärkelser under Min profil.

Bidragets sammanfattningssida

Bidragets sammanfattningssida visas när du klickar Visa på ett bidrag i tabellen Bidrag.

På biodragets sammanfattningssida kan du signera Godkännande av villkor, utföra ekonomisk och vetenskaplig Återrapportering, skicka in Förfrågningar om att exempelvis förlänga bidragets dispositionstid eller byta medelsförvaltare. Här kan du också se alla beslut som har fattats rörande din ansökan genom att klicka på Visa beslut.

Mer information om Signering får du i avsnitt Signering, om återrapportering i avsnitt Återrapportering och om förfrågningar i avsnitt Förfrågningar.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller frågor och svar?

Senast uppdaterad: 2017-10-11

FORMAS

Kungsbron 21, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.