Prisma användarstöd logga

Skapa konto

Du måste ha ett personkonto i Prisma för att kunna skicka in ansökningar eller för att kunna granska ansökningar om du är granskare. Observera att du bara ska ha ett konto i Prisma, även om du har flera arbetsplatser. Ditt användarnamn utgörs av din e-postadress och det är till den angivna adressen du får bekräftelser och notiser om nya händelser på ditt personkonto.

Om du tillhör en organisation som ska förvalta medel för beviljade projekt, behöver du anhålla om ett organisationskonto i Prisma. När anhållan godkänts ska du som administrerar organisationskontot skapa ett personkonto om du inte redan har ett.

Länk till Prismas startsida: prisma.research.se Länk till annan webbplats..

Innehåll