Prisma användarstöd logga

Skapa konto

Observera att du bara ska ha ett konto i Prisma (länk: prisma.research.selänk till annan webbplats), även om du har flera arbetsplatser.

Om du är forskare eller granskare, så behöver du ett personkonto i Prisma.

Om du tillhör en organisation som ska förvalta medel för beviljade projekt, så behöver du anhålla om ett organisationskonto i Prisma.

Innehåll

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.