Prisma användarstöd logga

Arbeta med ansökan

Du börjar med att skapa ett utkast av ansökan. Utöver beskrivningen av projektet och budgeten ska du lägga till ett CV som du laddat upp i Prisma. Du ska även välja du medelsförvaltare och i de flesta fall en beredningsgrupp. Bilderna i detta avsnitt visar exempel på hur ett ansökansformulär för ansökan kan se ut.

Vi rekommenderar att du använder Chrome, Microsoft Edge och Firefox.

Skapa utkast från Utlysningar på fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG. Registrera ansökan, innan tidpunkten för sista registreringstid kan du komplettera en registrerad ansökan. Slutregistrering, när utlysningen stänger tilldelas ansökan ett diarienummer. Händelselogg, följ beredningsarbetet med din ansökan via händelseloggen.

Förenklat flöde över skapande av utkast till registrering av ansökan

Skapa utkast för ansökan

Ett utkast skapas genom att projekttitel anges på svenska och engelska

info-symbol

Endast den sökande, det vill säga projektledaren, kan skapa och registrera ansökan.

Utkastformuläret sparas och öppnas automatiskt om din webbläsare tillåter pop-up fönster.
Bjud in medverkande administratör och forskare via menyn MEDVERKANDE så snart utkastet skapats, om utlysningen tillåter medverkande.

 1. Logga in i Prisma.
 2. Välj fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG (A).
 3. Klicka på Utlysningar (B).
 4. Klicka på Ansök (C) på raden för utlysningen med det bidrag du vill söka.
 5. Fyll i Projekttitel på svenska och engelska i dialogfönstret (D).
 6. Klicka på Skapa ansökanutkast (E).

Du kan arbeta med ditt utkast fram till ansökningstidens sista dag. Om du registrerat ansökan innan utlysningens sista dag kan du avregistrera ansökan, komplettera den och registera anökan på nytt innan den slutregistrerats. Ansökan får statusen ”Slutregistrerad” vid den tidpunkt då utlysningen stängs och då får ansökan även ett diarienummer.

I utlysningar som är löpande, det vill säga saknar sista dag för ansökan, kan du inte avregistrera och komplettera din ansökan.

Du kan inte registrera din ansökan om ansökan har obesvarade inbjudningar till medverkande forskare eller administratörer. Bjud in medverkande forskare och administratörer så tidigt som möjligt i ansökansprocessen, gärna så snart du skapat utkastet för ansökan.

Öppna ett utkast från MIN PROFIL

På fliken MIN PROFIL hittar du utkastet för din ansökan

Du hittar även utkastet på fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG och Ansökningar i menyn till vänster.

 1. Logga in på ditt konto i Prisma
 2. Välj fliken MIN PROFIL (A).
 3. Klicka på länken Utkast (B).
info-symbol

Kontrollera regelbundet vilka obligatoriska uppgifter utkastet saknar på sidan ÖVERSIKT OCH KONTROLL.

Välja medelsförvaltare

Välj medelsförvaltare på din ansökan, medelsförvaltaren måste signera din ansökan

Saknas din organisation i listan över medelsförvaltare kan det bero på att organisationen inte är godkänd som medelsförvaltare i Prisma. Organisationen måste då kontakta finansiären för utlysningen och ansöka om ett organisationskonto i Prisma.

 1. Klicka på MEDELSFÖRVALTARE (A).
 2. Välj Medelsförvaltare (B) ur rullgardinsmenyn.
 3. Välj Projektets hemvist (C) i rullgardinsmenyn.

Välja beredningsgrupp

Välj minst en beredningsgrupp

Du måste välja minst en beredningsgrupp som passar för din ansökan.

 1. Klicka på BEREDNINGSGRUPPER (A).
 2. Välj Beredningsgrupp 1 ur rullgardinsmenyn (B).
 3. Välj, om alternativ ges, Beredningsgrupp 2 ur rullgardinsmenyn (C).
 4. Välj, om alternativ ges, Beredningsgrupp 3 ur rullgardinsmenyn (D).

Visa ansökan som PDF

Det finns olika alternativ för att förhandsgranska ansökan eller utkastet i PDF-format

En ansökan kan, oavsett status, öppnas som en PDF-fil och sparas ner till din dator.

 1. Välj fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG (A).
 2. Klicka på Ansökningar (B).
 3. Klicka på länken (C) till utkastet eller diarienumret för ansökan på raden för den aktuella ansökan.
 4. Klicka på Förhandsgranska (D).
 5. Välj till exempel ”Visa ansökan utan PDF-bilagor” i rullgardinsmenyn (E).
info-symbol

Faktabladet för ansökan kan öppnas på motsvarande sätt med alternativen i rullgardinsmenyn.

Ta bort utkast via formulär

Ta bort utkastet för din ansökan

 1. Följ steg 1 - 3 i Visa ansökan som PDF.
 2. Klicka på Ta bort utkast (A).
 3. Klicka på OK (B) i varningsmeddelandet för att bekräfta att du vill ta bort utkastet.

Senast uppdaterad: