Prisma användarstöd logga

Ansökningar och bidrag

På ditt konto i Prisma visas alla utlysningar på fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG. Här samlas även dina ansökningar och dina beviljade bidrag.

När du beviljats bidrag ska du signera godkännande av villkor. Du kan även göra förfrågningar för ditt beviljade bidrag, till exempel vid förlängning av dispositionstid. Beslut och yttranden som hör till respektive ansökan publiceras på ditt konto i Prisma.

Du skickar in både ekonomisk och vetenskaplig återrapporteringen i Prisma.

Innehåll

Senast uppdaterad: