Ansökningar och bidrag

På ditt konto i Prisma visas alla utlysningar på fliken ANSÖKNINGAR OCH BIDRAG. Här samlas även dina ansökningar och dina beviljade bidrag.

När du beviljats bidrag ska du signera godkännande av villkor. Du kan även göra förfrågningar för ditt beviljade bidrag, till exempel vid förlängning av dispositionstid. Beslut och yttranden som hör till respektive ansökan publiceras på ditt konto i Prisma.

Från och med år 2017 hanteras även den ekonomiska återrapporteringen i Prisma.

Innehåll

Senast uppdaterad: 2017-12-20

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Östra Järnvägsgatan 27, Box 894, 101 37 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.