Prisma användarstöd logga

Söka bidrag

Förenklat händelseförlopp för hur du går till väga och vad som sker när du ansöker om bidrag i Prisma

När du loggat in i Prisma får du tillgång till alla utlysningar där du kan söka bidrag.

Så snart du skapat en ansökan sparas ett utkast automatiskt. Den som skapar ansökan blir huvudansvarig forskare i ansökan. Du kan redigera utkastet fram till ansökningstidens sista dag.

Du kan komplettera din registrerade ansökan fram tills ansökan är slutregistrerad. Ansökan är slutregistrerad vid den tidpunkt då utlysningen stängs.

Om utlysningen tillåter medverkande forskare krävs, i vissa utlysningar, att även dessa ska lägga till CV och eventuellt publikationer till ansökan. Läs utlysningstexten noga och instruera även tidigt eventuella medverkande forskare.

info-symbol

Läs mer om hur du arbetar med utlysningar för flerpartsbidrag i Söka bidrag, organisation.


Innehåll

Senast uppdaterad:

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.