Prisma användarstöd logga

Söka bidrag

Skapa ett konto i Prisma. Ladda upp relevant cv och publikationer i MIN PROFIL. Skapa ett utkast för ansökan. Bjud in medverkande forskare. Registrera din ansökan. Följ processen för din ansökan i händelseloggen.

Förenklat händelseförlopp för hur du går till väga och vad som sker när du ansöker om bidrag i Prisma

När du loggat in i Prisma får du tillgång till alla utlysningar som är öppna för att söka bidrag.

Så snart du skapat en ansökan sparas ett utkast automatiskt. Den som skapar ansökan blir huvudansvarig forskare i ansökan. Du kan redigera utkastet fram till ansökningstidens sista dag.

Du kan komplettera din registrerade ansökan fram tills ansökan är slutregistrerad. Ansökan är slutregistrerad vid den tidpunkt då utlysningen stängs.

Om utlysningen tillåter medverkande forskare krävs, i vissa utlysningar, att även dessa ska lägga till CV och eventuellt publikationer till ansökan. Läs utlysningstexten noga och instruera även tidigt eventuella medverkande forskare.

 


Innehåll

Senast uppdaterad: