Prisma användarstöd logga

CV och publikationer

De uppgifter du har laddat upp till MIN PROFIL kan du sedan lägga till din ansökan.

Lägg till CV från din profil till ansökan, du kan även påminna medverkande forskare om att lägga till CV

info-symbol

Alla medverkande forskare på ansökan måste lägga till sina CV-uppgifter från sin profil i Prisma till ansökan. Projektledare eller annan medverkande forskare har inte behörighet att lägga till annans cv på ansökan.

Uppgifter som de medverkande forskarna har lagt till på ansökan visas för respektive person. Projektledaren kan även påminna en medverkande forskare om att lägga till saknade uppgifter genom att klicka på länken Påminn (A).

Lägga till CV på ansökan

Lägg till CV-poster till ansökan

De poster du lagt till på MIN PROFIL i Prisma listas under rubriken Tillgängliga forskningsutbildningar.
Projektledaren och alla medverkande forskare lägger själva till sina CV-uppgifter från sitt Prisma-konto till ansökan.

 1. Öppna utkastet för din ansökan.
 2. Klicka på CV (A).
 3. Klicka på Redigera (B).
 4. Välj Doktorsexamen hämtad från Ladok ur rullgardingsmenyn (C) om utlysningen kräver det.
 5. Klicka på Lägg till (D) för att lägga till utvalda poster till din ansökan.
  Alternativt
  Klicka på Alla (E) för att lägga till alla poster från din personliga profil.
info-symbol

Tillagda poster ordnas automatiskt i kronologisk ordning i ansökans PDF.
Klicka på Gå till min profil (F) om du vill redigera ditt CV på fliken MIN PROFIL.

Lägga till publikationer på ansökan

Lägg till publikationer till ansökan

De uppgifter du lagt in som fritext i MIN PROFIL och som du sen lägger till i en ansökan översätts inte automatiskt. Översätt till det språk som är angivet i respektive finansiärs utlysningstexter.

info-symbol

Projektledaren och alla medverkande forskare lägger själva till publikationer från publikationslistan från sitt Prisma-konto till ansökan.

 1. Öppna utkastet för din ansökan.
 2. Klicka på PUBLIKATIONER (A).
 3. Klicka på Redigera (B).
 4. Klicka på Lägg till (C) för att lägga till utvalda poster till din ansökan.
  Alternativt:
  Klicka på Alla (D) för att lägga till alla poster i kategorin från din personliga profil.
info-symbol

Tillagda poster ordnas automatiskt i kronologisk ordning i ansökans PDF.
Klicka på Uppdatera publikationerna på min profil (E) om du vill redigera dina publikationer på fliken MIN PROFIL.

Ta bort CV-post eller publikation från ansökan

Ta bort poster för CV och publikationer från ansökan

Posten tas endast bort från ansökan och finns fortfarande kvar på din personliga profil i Prisma.

 1. Följ steg 1 - 3 i Lägga till CV på ansökan eller Lägga till publikationer på ansökan.
 2. Klicka på Ta bort (A) för att ta bort en tillagd CV-post eller publikation från ansökan.
  Alternativt
  Klicka på Alla (B) för att ta bort alla poster i kategorin från ansökan.

Senast uppdaterad: