Prisma användarstöd logga

Utbildning och arbetsliv

Uppgifterna du registrerar på sidorna Utbildning, Arbetsliv, Meriter och Utmärkelser och Immaterialrätt kopplar du till ditt cv i en ansökan. Saknas uppgifterna som krävs i MIN PROFIL för projektledare, och medverkande forskare i förekommande fall, kan du inte registrera ansökan.

Du kan även hämta uppgift om doktorsexamen från Ladok till din forskarutbildning. En doktorsexamen du hämtat till en ansökan kan därmed valideras direkt i Prisma.

Avsnittet innehåller grundläggande exempel på hur du lägger in olika uppgifter för utbildning och anställning.

Lägga till uppgift om utbildning

Formuläret expanderas när du väljer typ av utbildning

info-symbol

Rubriker för textboxar med asterisk innehåller obligatoriska uppgifter och måste anges för att du ska kunna spara.

 1. Klicka på Utbildning (A) på fliken MIN PROFIL.
 2. Klicka på Lägg till (B) under Forskarutbildning eller Utbildning på grund- och avancerad nivå.
 3. Ange lärosäte samt institution eller motsvarande med hjälp av rullgardinsmenyerna i Sök organisation (C).
 4. Klicka på Spara val (D).
 5. Välj aktuell examen i Typ (E) och ange övriga obligatoriska uppgifter.
 6. Klicka på Spara (F).

Lägga till uppgift för arbetsliv

Formuläret för att lägga till en anställning expanderas på sidan för ditt cv

info-symbol

Rubriker för textboxar med asterisk innehåller obligatoriska uppgifter och måste anges för att du ska kunna spara.

 1. Klicka på Arbetsliv (A) på fliken MIN PROFIL.
 2. Klicka på Lägg till (B) under Anställningar eller någon av de övriga uppgifterna som rör ditt arbetsliv.
 3. Välj en redan registrerad post i rullgardinsmenyn Kopiera redan tillagd post (C) och klicka på Kopiera (D).
 4. Ange arbetsgivarens namn i rullgardinsmenyn Sök arbetsgivare (E).
 5. Klicka på Spara val (F).
 6. Klicka på Spara (G).
info-symbol

Markera kryssrutan Nuvarande för att anställningen ska visas som din nuvarande anställning på första sidan i ansökans pdf. Har du mer än en nuvarande anställning visas den anställning med senast startdatum på ansökans första sida.

Lägga till organisation eller arbetsgivare

Formulär för att spara och lägga till arbetsgivare som inte finns i rullgardinsmenyn

Saknas den organisation eller den arbetsgivare du vill registrera inte rullgardinsmenyn när du gör en sökning kan du registrera en ny post.
Instruktionen och bildexemplet beskriver hur du lägger till en ny arbetsgivare. Du kan lägga till en organisation på motsvarande sätt.

 1. Följ steg 1 - 2 i Lägg till uppgifter till arbetsliv.
 2. Klicka på Skapa ny arbetsgivare (A).
 3. Ange obligatoriska uppgifter i sektionen för arbetsgivare (B).
 4. Klicka på Spara (C).

Redigera uppgift om utbildning och arbetsliv

Formuläret för uppgiften på raden expanderas och uppgifterna i textboxarna kan redigeras

I bildexemplet visas rullgardinsmenyn för hur du kan redigera och kopiera en uppgift för arbetsliv. På motsvarande sätt kan du redigera uppgifter som rör utbildning.

 1. Klicka på Arbetsliv (A) på fliken MIN PROFIL.
 2. Välj "Redigera" (B) i rullgardinsmenyn Välj på raden för uppgiften du vill redigera.
 3. Redigera uppgiften för den aktuella posten i formuläret som expanderas.
 4. Klicka på Spara (C).

Ta bort uppgift om utbildning och arbetsliv

En uppgift om utbildning tas bort från profilen i Prisma

I bildexemplet visas rullgardinsmenyn för hur du kan ta bort en uppgift för utbildning. På motsvarande sätt kan du redigera uppgifter som rör arbetsliv.

 1. Klicka på Utbildning (A) på fliken MIN PROFIL.
 2. Välj "Ta bort" (B) i rullgardinsmenyn Välj på raden för uppgiften du vill du vill ta bort.
 3. Klicka på OK (C).

Hämta doktorsexamen från Ladok

Inloggning i Ladok via din organisation

 1. Klicka på Utbildning (A) på fliken MIN PROFIL.
 2. Klicka på Hämta från Ladok (B) under Forskarutbildning.
 3. Välj din organsiation (C).
 4. Logga in på din organisation (D).
info-symbol

Du ger ditt godkännande att dela information med Prisma via ditt konto i Ladok. Du kan hämta och ta bort informationen från Ladok till Prisma flera gånger.

Lägga till ISBN-nummer i doktorsexamen från Ladok

Endast ISSN-/ISBN-nummer går att redigera i doktorsexamen som hämtas från Ladok

 1. Klicka på Utbildning (A) på fliken MIN PROFIL.
 2. Välj "Redigera" (B) i rullgardinsmenyn Välj på raden för doktorsexamen du hämtat från Ladok.
 3. Ange ISSN-/ISBN-nummer (C).
 4. Klicka på Spara (D).

Ta bort doktorsexamen som du hämtat från Ladok

Doktorsexamen som hämtats från Ladok tas bort

 1. Klicka på Utbildning (A) på fliken MIN PROFIL.
 2. Välj "Ta bort" (B) i rullgardinsmenyn Välj på raden för doktorsexamen du hämtat från Ladok.
 3. Ange på OK (C).
info-symbol

Du kan hämta samma, eller ny information från Ladok till Prisma.

Senast uppdaterad: