Prisma användarstöd logga

Allmänt om ansökansformuläret

Bilderna i detta avsnitt visar exempel på hur ett utkastformulär för ansökan kan se ut. Formulärens utseende och innehåll skiljer sig åt mellan olika utlysningar och olika finansiärer. Det finns en länk till utlysningstexten i Prisma för respektive utlysning, läs noga informationen när du skapar din ansökan.

I Prismas Frågor och svar finns mer detaljerad information om specifika frågor som rör ansökansformuläret.

 

Beskrivning av utkastformuläret för ansökan

Beskrivning av startsidan för ansökansutkastet

(A)

Sidhuvud med information om utlysningen, sista ansökningsdag för utkast alternativt diarienummer för slutregistrerad ansökan samt status på ansökan (utkast, registrerad, slutregistrerad, avslag, beviljad).

(B)

Menyns innehåll varierar beroende på utlysning och finansiär. Vid de flesta utlysningar innehåller menyn valen ÖVERSIKT OCH KONTROLL, MEDELSFÖRVALTARE, BEREDNINGSGRUPPER, MEDVERKANDE, CV, PUBLIKATIONER samt REGISTRERA. Utöver dessa sidor finns en eller flera sidor med utlysningsspecifik information som ska fyllas i just för den ansökan du arbetar med.

När du klickar på ÖVERSIKT OCH KONTROLL eller REGISTRERA visas en lista över den obligatoriska information som saknas. Kontrollera ditt utkast regelbundet så att ingen obligatorisk information saknas och kan hindra registrering av ansökan innan sista registreringsdag.

(C)

Tar bort utkastet.

(D)

Länk till utlysningstexten.

(E)

Rullgardinsmenyn har olika innehåll beroende på vilken status ansökan har.

(F)

Länk till Prismas användarstöd.

(G)

Utkastet sparas automatiskt med täta intervaller och varje gång du byter sida i formuläret. Du kan klicka på Spara för att försäkra dig om att det du registrerat sparas.

Beskrivning av menyerna i utkastformuläret för ansökan

Ansökans olika delar nås via menyn till vänster när du arbetar med utkastet

Förutom sidorna med beskrivning av projektet och budgeten förekommer ofta dessa alternativ i menyn:

(A) ÖVERSIKT OCH KONTROLL

Här kan du se vilka uppgifter som saknas för att ansökan ska vara komplett och kunna registreras. Kontrollera regelbundet om och vilken obligatorisk information som saknas.

(B) MEDELSFÖRVALTARE

Val av medelsförvaltare ur rullgardinsmeny. Endast medelsförvaltare som godkänts av respektive finansiär är valbara.

(C) BEREDNINGSGRUPPER

I vissa utysningar ska du välja beredningsgrupp, minst en beredningsgrupp måste anges.

(D) MEDVERKANDE

Möjlighet att bjuda in medverkande forskare och administratör om utlysningen tillåter.

(E) CV

Lägg till CV från din personliga profil i Prisma. Här kan du även se medverkande forskares CV som lagts till eller påminna medverkande forskare om att lägga till CV.

(F) PUBLIKATIONER

Lägg till publikationer från din personliga profil i Prisma. Här kan du även se de publikationer som medverkande forskare lagt till eller påminna dem att lägga till dem.

(G) REGISTRERA

Endast sökande som skapat utkastet för ansökan kan registrera ansökan. Du kan inte registrera din ansökan om ansökan har obesvarade inbjudningar till medverkande forskare eller administratörer.

Senast uppdaterad: