Prisma användarstöd logga

Öka beviljade medel

Den interna förfrågan "Öka/Minska beviljade medel" används för att öka beloppet för ett beviljat bidrag. När beloppet ökas kan förfrågan samtidigt användas för att förlänga bidragsperioden.

Förfrågan för att öka beloppet startas och hanteras i Prisma ECM. Handläggaren anger om förfrågan för att öka beviljade medel ska avslås eller beviljas i FTB och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om förfrågan beviljas ska nytt godkännande av villkor signeras av sökande och medelsförvaltare innan utbetalningsplanen kan aktiveras.  

Starta förfrågan för att öka beviljade medel

Förfrågan för att öka beviljade medel startas på ansökanskortet, fliken Förfrågningar

För att kunna öka medlen på ansökansärendet måste budgetutrymmet på utlysningen tillåta det. Kontakta ekonomihandläggare om budgeten överskrids.

Ökning av beviljade medel på redan beslutade år och förlängning av bidragsperioden kan hanteras inom ramen för samma förslag till beslut.

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
 2. Klicka på Öka/Minska beviljade medel (C).
 3. Klicka på Öka (D).
 4. Klicka på OK (E).
 5. Klicka på Verkställ (F) för att fortsätta arbeta med FTB.

Läs mer om att förlänga bidragsperioden i FTB för att förlänga bidragsperiod.

Ange FTB för att öka beviljade medel

FTB för att öka beviljade medel öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

Brytdatumet du anger är det datum som den första utbetalningen kommer att skapas. De tillkommande medlen delas upp per månad och den första utbetalningen i godkännande av villkor blir den 25:e i brytdatumets månad.

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Öka beviljade medel i modulen Uppgifter.
 2. Ange beslutsmötets Beslutsinstans och Mötesdatum (B).
 3. Ange Förslag till beslut i rullgardinsmenyn (C).
 4. Kontrollera Brytdatum (D) och justera eventuellt datumet.
 5. Ange belopp som det beviljade bidraget ska ökas med för respektive år (E).
 6. Ange eventuellt Motivering till beslut. Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 7. Klicka på OK (F).

Läs mer om hur du anger FTB direkt på ansökanskortet i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift.

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Beviljad

Om förfrågan beviljas ska handläggaren granska och publicera nytt godkännande av villkor. När sökande och företrädare för medelsförvaltare har signerat kan handläggaren aktivera utbetalningsplanen.

Granska och publicera godkännande av villkor

Handläggaren får en uppgift om att granska och publicera godkännande av villkor

Det nya godkännande av villkor omfattar endast de nya beviljade medlen. Tidigare beviljade medel är fortfarande kopplade till ursprungligt godkännande av villkor.

 1. Dubbelklicka på raden för uppgiften Granska och publicera villkor i modulen Uppgifter (A).
 2. Välj fliken Villkorsdata (B).
 3. Kontrollera informationen och gör eventuella ändringar innan du publicerar godkännande av villkor.

Läs mer om granskning och publicering av godkännande av villkor och hur du hanterar dessa via ansökansärendet i Godkännande av villkor.

Aktivera utbetalningsplan

Utbetalningsplan som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Aktivera utbetalningsplan i modulen Uppgifter.
 2. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (B) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan som öppnas.
 3. Klicka på Stäng (C) när kontrollen för utbetalningsplanen visas.
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill aktivera utbetalningsplanen.
 5. Klicka på OK (E) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan.

Läs mer om att aktivera utbetalningar i Aktivera utbetalningsplan.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

 • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.