Prisma användarstöd logga

Byte av projektledare, individansökan

Förfrågan om byte av projektledare för individbidrag startas av projektledare från personkontot i Prisma portal. När medelsförvaltaren och önskad projektledare har signerat förfrågan kommer den in till Prisma ECM och ett förslag till beslut (FTB) skapas.

Handläggaren anger om förfrågan ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om bytet beviljas ska nytt godkännande av villkor signeras av tillträdande projektledare och medelsförvaltare innan utbetalningsplanen kan aktiveras.

Läs mer om hur förfrågan skickas in i det externa användarstödet: Byt projektledare.

Ange FTB för byte av projektledare

FTB som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

När förfrågan om byte av projektledare kommer in till finansiären parkeras alla utbetalningar som ligger efter det datum som projektledaren angivit som önskat bytesdatum. Om du, som handläggare, ändrar bytesdatum till ett tidigare eller senare datum kan utbetalningar komma att parkeras eller aktiveras.

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Byte av projektledare i modulen Uppgifter.
 2. Ange beslutsmötets Beslutsinstans och Mötesdatum (B).
 3. Kontrollera Beslutat bytesdatum (C) och justera eventuellt datumet.
 4. Ange Förslag till beslut i rullgardinsmenyn (D).
 5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 6. Klicka på OK (F).

Läs mer om hur du anger FTB direkt på ansökanskortet i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift.

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag

Beviljad

Den ursprungliga projektledaren kvarstår som projektledare för bidraget.

Projektledare för bidraget byts. Handläggaren måste granska och publicera godkännande av villkor. När den tillträdande projektledaren och medelsförvaltaren har signerat dessa kan handläggaren aktivera utbetalningsplanen.

Läs mer om hur du skapar och administrerar beslutsmöten i Ansökansbeslut.

Granska och publicera godkännande av villkor

Godkännade av villkor öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Dubbelklicka på raden för uppgiften Granska och publicera villkor i modulen Uppgifter (A).
 2. Välj fliken Villkorsdata (B).
 3. Kontrollera informationen och gör eventuella ändringar innan du publicerar godkännande av villkor.

Läs mer om att granska och publicera godkännande av villkor och hur du hanterar dessa via ansökansärendet i Godkännande av villkor.

Aktivera utbetalningsplan

Utbetalningsplan som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Aktivera utbetalningsplan i modulen Uppgifter.
 2. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (B) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan som öppnas.
 3. Klicka på Stäng (C) när kontrollen för utbetalningsplanen visas.
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill aktivera utbetalningsplanen.
 5. Klicka på OK (E) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan.

Läs mer om att aktivera utbetalningar i Aktivera utbetalningsplan.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

 • På grund av en systemuppdatering kan det förekomma störningar i Prisma klockan 16:30-18:00 torsdagen den 2 december. 2021-12-02 09:01

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.