Byte av projektledare, individansökan

Förfrågan om byte av projektledare för individbidrag startas av projektledare från personkontot i Prisma portal. När medelsförvaltaren och önskad projektledare har signerat förfrågan kommer den in till Prisma ECM och ett förslag till beslut (FTB) skapas.

Handläggaren anger om förfrågan ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om bytet beviljas ska nytt godkännande av villkor signeras av tillträdande projektledare och medelsförvaltare innan utbetalningsplanen kan aktiveras.

Ange FTB för byte av projektledare

FTB som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

info-symbol

När förfrågan om byte av projektledare kommer in till finansiären parkeras alla utbetalningar som ligger efter det datum som projektledaren angivit som önskat bytesdatum. Om du, som handläggare, ändrar bytesdatum till ett tidigare eller senare datum kan utbetalningar komma att parkeras eller aktiveras.

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Byte av projektledare i modulen Uppgifter.
 2. Klicka på länken Redigera förslag till beslut (B) för att öppna kortet för FTB.
 3. Ange beslutsmötets Beslutsinstans, Mötesdatum och Förslag till beslut (C).
 4. Kontrollera Beslutat bytesdatum (D) och justera eventuellt datumet.
 5. Ange eventuellt Motivering till beslut (E). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 6. Klicka på Spara och stäng (F).
 7. Klicka på Spara och stäng (G).

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag

Den ursprungliga projektledaren kvarstår som projektledare för bidraget.

Beviljad

Projektledare för bidraget byts. Handläggaren måste granska och publicera godkännande av villkor. När den tillträdande projektledaren och medelsförvaltaren har signerat dessa kan handläggaren aktivera utbetalningsplanen.

Granska och publicera godkännande av villkor

Handläggaren får en uppgift om att granska och publicera godkännande av villkor

 1. Dubbelklicka på raden för uppgiften (A).
 2. Välj fliken Villkorsdata (B).
 3. Kontrollera informationen och gör eventuella ändringar innan du publicerar godkännande av villkor.

Aktivera utbetalningsplan från uppgift

Utbetalningsplan som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på raden för uppgiften.
 2. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (B) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan som öppnas.
 3. Klicka på Stäng (C) när kontrollen för utbetalningsplanen visas.
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill aktivera utbetalningsplanen.
 5. Klicka på Spara och stäng (E) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan.

Senast uppdaterad: