Prisma användarstöd logga

Avsluta bidraget i förtid

Förfrågan om att avsluta bidraget i förtid kan startas både externt av sökanden i Prisma portal och internt i Prisma ECM av handläggaren. När den externa förfrågan inkommit eller den interna initierats skapas ett förslag till beslut (FTB).

Handläggaren anger om förfrågan ska avslås eller beviljas på FTB-kortet och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Skicka in och starta förfrågan avsluta bidraget i förtid

För individansökningar skickas den externa förfrågan in av projektledaren i Prisma portal. För organisationsansökningar skickas förfrågan in av organisationskonto- eller ansökningsansvarig. Förfrågan behöver inte signeras av medelsförvaltaren. 

Om förfrågan ska initieras internt görs det via fliken Förfrågan på ansökanskortet i Prisma ECM.

Läs mer om hur förfrågan skickas in för individansökan i det externa användarstödet: Avsluta bidraget i förtid.
Läs mer om hur förfrågan skickas in för organisationsansökan i det externa användarstödet: Förfrågningar.

Intern förfrågan startas av handläggaren på fliken Förfrågan i Prisma ECM

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper, fliknivå ett, och fliken Förfrågan (A), fliknivå två.
 2. Klicka på Avsluta i förtid (B).
 3. Ange Nytt datum för avslut (C) och eventuellt motivering.
 4. Klicka på OK (D).
 5. Kicka på OK (E) i meddelandefönstret.
 6. Klicka på OK (F).

Ange FTB för att avsluta bidraget i förtid

FTB som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

När förfrågan kommer in till finansiären, eller startas internt, parkeras alla utbetalningar som ligger efter det datum som angivits som önskat avslutsdatum. Om du som handläggare ändrar avslutsdatum till ett tidigare eller senare datum kan utbetalningar komma att parkeras eller aktiveras.

På FTB-kortet, rubriken Initierad av, kan du se vem som startat förfrågan.  

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Avsluta i förtid i modulen Uppgifter.
 2. Ange beslutsmötets Beslutsinstans och Mötesdatum (B).
 3. Kontrollera och justera eventuellt Avslutsdatum (C).
 4. Justera eventuellt Dipositionsdatum (D).
 5. Ange Beslut i rullgardinsmenyn (E).
 6. Ange Motivering till beslut (F). Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 7. Klicka på OK (G).

Läs mer om hur du anger FTB direkt på ansökanskortet i Ange FTB på ansökanskort eller via uppgift.

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Avslag

Beviljad

Den ursprungliga bidragsperioden kvarstår.

Bidraget avbryts och utbetalningarna krediteras permanent. Eventuella återrapporteringstillfällen rensas och återrapporteringstillfällen för den ekonomiska och vetenskapliga slutrapporten skapas automatiskt.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.