Prisma användarstöd logga

Byte av hemvist

Förfrågan om byte av hemvist startas av projektledare från personkontot i Prisma portal. Förfrågan hanteras inte av finansiären utan endast av medelsförvaltaren i Prisma portal.

Läs mer om hur förfrågan skickas in i det externa användarstödet: Byt hemvist.
Läs mer om hur förfrågan hanteras av medelsförvaltaren i det externa användarstödet: Hemvist.

Hittar du inte vad du söker i användarstöd eller vanliga frågor?

Senast uppdaterad:

Peter Kjellberg

Nyheter

Driftsinformation

Systemet fungerar utan kända driftstörningar

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.