Minska beviljade medel

Den interna förfrågan "Öka/Minska beviljade medel" används för att minska beloppet för ett beviljat bidrag. Du kan inte förlänga bidragsperiod och minska beloppet i samma förfrågan.

Förfrågan för att minska beloppet startas och hanteras i Prisma ECM. Handläggaren anger om förfrågan för att minska beviljade medel ska avslås eller beviljas i FTB och kopplar till beslutsmöte. När protokollet för beslutsmötet godkänts expedieras beslutet till berörda parter i Prisma portal.

Om förfrågan beviljas ska nytt godkännande av villkor signeras av sökande och medelsförvaltare innan utbetalningsplanen kan aktiveras.

Starta förfrågan för att minska beviljade medel

Förfrågan för att minska beviljade medel startas på ansökanskortet, fliken FÖRFRÅGAN

info-symbol

Det går inte att minska medel och förlänga bidragsperiod i samma förfrågan.
Om det finns fler godkännande av villkor för bidraget är det viktigt att minska medel på rätt villkor.

 1. Öppna kortet för ansökan, fliken Egenskaper (A), fliknivå ett och fliken Förfrågan (B), fliknivå två.
 2. Klicka på Öka/Minska beviljade medel (C).
 3. Klicka på Reducera (D).
 4. Klicka på OK (E).
 5. Klicka på Verkställ (F) för att fortsätta arbeta med FTB.

Ange FTB för att minska beloppet för beviljade medel

FTB för att minska beviljade medel öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

info-symbol

Reducering sker endast på utbetalningar som ligger efter brytdatumet.

 1. Klicka på Visa (A) på uppgiften Förslag till beslut - Reducera beviljade medel i modulen Uppgifter.
 2. Klicka på länken Redigera förslag till beslut (B) för att öppna kortet för FTB.
 3. Ange beslutsmötets Beslutsinstans, Mötesdatum och välj "Beviljad" i rullgardinsmenyn för Förslag till beslut (C).
 4. Kontrollera Brytdatum (D) och justera eventuellt datumet.
 5. Ange belopp som det beviljade bidraget ska reduceras med för respektive år (E).
 6. Ange eventuellt Motivering till beslut. Denna text läggs automatiskt in i beslutshandlingen. Rutiner kring vilken text som ska anges varierar mellan finansiärer.
 7. Klicka på Spara (F).
 8. Klicka på Spara och stäng (G).

Genomföra beslutsmöte

För att beslutet för förfrågan ska verkställas och expedieras till berörda parter i Prisma portal måste beslutsmötet som förfrågan är kopplad till genomföras. Beslutsmöten hanteras enligt respektive finansiärs rutiner.

När protokollet för beslutsmötet godkänts diarieförs beslutet som en handling på ansökansärendet i Prisma ECM.

Beviljad

Om förfrågan beviljas ska handläggaren granska och publicera nytt godkännande av villkor. När sökande och företrädare för medelsförvaltare har signerat kan handläggaren aktivera utbetalningsplanen.

Granska och publicera godkännande av villkor

Handläggaren får en uppgift om att granska och publicera godkännande av villkor

info-symbol

Det nya godkännande av villkor omfattar endast medel för perioden efter brytdatumet. Medel innan brytdatumet är fortfarande kopplade till ursprungligt godkännande av villkor.

 1. Dubbelklicka på raden för uppgiften (A).
 2. Välj fliken Villkorsdata (B).
 3. Kontrollera informationen och gör eventuella ändringar innan du publicerar godkännande av villkor.

Aktivera utbetalningsplan från uppgift

Utbetalningsplan som öppnas och hanteras från modulen Uppgifter

 1. Klicka på Visa (A) på raden för uppgiften.
 2. Klicka på Aktivera utbetalningsplan (B) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan som öppnas.
 3. Klicka på Stäng (C) när kontrollen för utbetalningsplanen visas.
 4. Klicka på OK (D) för att bekräfta att du vill aktivera utbetalningsplanen.
 5. Klicka på Spara och stäng (E) i dialogfönstret Aktivera utbetalningsplan.

Senast uppdaterad: