Prisma användarstöd logga

Hemvist

Inställningar för hemvist och byte av hemvist kan bara utföras av dig som är organisationskontoansvarig. Projektledaren för ett beviljat bidrag kan skicka in en förfrågan om hen vill byta hemvist.

Som ansvarig för organisationskontot kan du fördela ansökningar mellan olika hemvister. Du kan även tillåta sökande att föreslå en hemvist som inte finns i organisationsstrukturen.

Allmänt om inställningar för hemvist

Den sökande väljer hemvist i ansökansformuläret på sidan Medelsförvaltare

När den sökande, projektledaren, fyller i ansökansformuläret i Prisma måste hen ange uppgift om medelsförvaltare och hemvist. Detta sker i rullgardinsmenyerna för Medelsförvaltare och Projektets hemvist.

De hemvister som den sökande kan välja hämtas från organisationsstrukturen genom inställningarna du som organisationskontoansvarig gjort på organisationskontot. Du kan ange om en eller två nivåer ska visas i rullgardinsmenyn.

Organisationen måste ha minst en hemvist eftersom uppgiften är obligatorisk när ansökan ska skickas in av den sökande.

Läs mer om att skapa hemvister och visa nivåer för hemvister i Struktur.

Byta hemvist genom förfrågan från projektledare

Godkännande av projektledarens förfrågan byte av hemvist

 1. Logga in på organisationskontot i Prisma.
 2. Välj fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 3. Klicka på Byt hemvist (B) i menyn.
 4. Klicka på Uppgift (C).
 5. Klicka på Godkänn (D).
 6. Klicka på OK (E) för att bekräfta godkännandet.
 7. Klicka på OK (F).

Godkänn

Neka

Bytet av hemvist sker direkt när förfrågan godkänns.

Ursprunglig hemvist kvarstår.

Projektledaren får ett meddelande om beslutet för byte av hemvist via e-post och på sitt konto i Prisma.

Läs mer om hur projektledaren skickar in förfrågan i Beviljat bidrag - Förfrågningar/Byt hemvist.

Byta hemvist utan förfrågan från projektledare

Ändra hemvist för ansökan i tabellen Ansökningar på sidan Byt hemvist

 1. Följ steg 1 - 3 i avsnittet ovan, Byta hemvist genom förfrågan från projektledare.
 2. Markera kryssrutan på raden med ansökan du vill byta hemvist på (A) i tabellen Ansökningar.
 3. Välj ny hemvist ur rullgardinsmenyn i Koppla till hemvist i organisationsstrukturen (B).
 4. Klicka på Ändra (C).
 5. Klicka på OK (D).

Projektledaren får ett meddelande om att hemvisten ändrats via e-post och på sitt konto i Prisma.

Koppla föreslagen hemvist till organisationsstrukturen

I tabellen visas de hemvister som föreslagits av sökande

När en sökande föreslår en hemvist, en enhet eller underenhet, som inte finns upplagd i organisationsstrukturen visas ansökan i tabellen Föreslagen hemvist. En ansökan med en föreslagen hemvist måste manuellt kopplas till en signeringsmapp, även om organisationen har automatisk distribuering av signeringsuppgifter. 

Den föreslagna hemvisten måste skapas i organisationsstrukturen innan ansökan kan kopplas till den nya hemvisten.

 1. Logga in på organisationskontot i Prisma.
 2. Välj fliken ORGANISATIONSKONTO (A).
 3. Klicka på Föreslagen hemvist (B) i menyn.
 4. Markera den ansökan som ska kopplas till annan hemvist än den sökande föreslagit (C).
 5. Välj hemvist i Koppla till hemvist i organisationsstrukturen (D).
 6. Klicka på Ändra (E).
 7. Klicka på OK (F).

Läs mer om hur du skapar enheter och underenheter i organisationsstrukturen i Struktur.
Läs mer om hur du fördelar ansökningar manuellt i signeringsmappen i Fördela ansökningar manuellt.

Förhindra sökande att föreslå hemvist

Neka sökande att föreslå hemvist

Alla föreslagna hemvister i tabellen Föreslagen hemvist måste fördelas på befintliga enheter och underenheter i organisationsstrukturen. Först därefter kan du ta bort möjligheten för sökande att föreslå hemvist.

 1. Följ steg 1 - 3 i avsnittet ovan, Koppla föreslagen hemvist till organisationsstrukturen.
 2. Markera kryssrutan Neka sökande att föreslå hemvist som ej ingår i organisationsstrukturen (A).
 3. Klicka på Spara (B).

Senast uppdaterad: