Handläggarens arbete i beredningsgruppen

När du loggat in i Prisma portal hittar du alla dina beredningsgrupper på fliken BEREDNINGSGRUPPER. Det är i Prisma portal du hanterar olika inställningar för beredningsgruppen, jäv, fördelning av ansökningar, gransking av ansökan/skiss, godkännande av yttrande och arvoden.

Du kan lägga till medlemmar och medlemmarnas roller i beredningsgruppen i Prisma ECM. Externa granskare lägger du till i Prisma portal.

Gå direkt till