Prisma användarstöd logga

Handläggarens arbete i beredningsgruppen

När du loggat in i Prisma portal hittar du alla dina beredningsgrupper på fliken BEREDNINGSGRUPPER. Det är i Prisma portal du hanterar olika inställningar för beredningsgruppen, jäv, fördelning av ansökningar, gransking av ansökan/skiss, godkännande av yttrande och arvoden.

Du kan lägga till medlemmar och medlemmarnas roller i beredningsgruppen i Prisma ECM. Externa granskare lägger du till i Prisma portal.

Gå direkt till

FORMAS

Drottninggatan 89, Box 1206, 111 82 Stockholm. Telefon: 08-775 40 00.

FORTE

Ringvägen 100, Box 38084, 100 64 Stockholm. Telefon: 08-775 40 70.

VETENSKAPSRÅDET

Västra Järnvägsgatan 3, Box 1035, 101 38 Stockholm. Telefon: 08-546 44 000.