Hantera rankning

Om rankning är aktiverad för beredningsgruppen får du tillgång till verktyget för rankning i menyn Rankningssammfattning. Du kan låsa upp en genomförd rankning för korrigering och utföra rankning åt en granskare.

Allmänt om rankning

Du hittar rankningssammanfattningen för beredningsgruppen när rankningen aktiverats

Du hittar funktionerna för att hantera rankning i menyn Rankingsammanfattning (A) på beredningsgruppens startsida. Här kan du hantera och följa upp rankningar för beredningsgruppens ansökningar.

Är raden i kolumnen Status (B) tom i rankningsammanfattningen innebär det att rankningen inte påbörjats.
I övrigt står ikonerna för:

Rankningen är påbörjad och sparad, men har inte skickats in.

Rankningen har skickats in (C).

Rankningen har inte skickats in och förfallodatumet har passerats.

I kolumnen Låst/öppen kan du se om rankningen är låst eller öppen. Är rankningenr öppen visas ett öppet hänglås (D), om den är stängd visas ett stängt hänglås (E).

Läs mer om att ställa in rankning i Ställa in rankning för ansökningar.

Låsa upp inskickad rankning för granskare

Lås upp inskickad rankning så att granskaren kan redigera rankningen

Om rankningen ska ändras efter att granskaren skickat in rankningsuppgiften måste du låsa upp rankningsuppgiften.

  1. Markera kryssrutorna för de granskningsuppgifter du vill låsa upp (A).
  2. Klicka på Lås upp (B).
  3. Klicka på OK (C) för att bekräfta att du vill låsa upp formuläret för rankningsuppgiften.
  4. Klicka på OK (D).

Rankningens status sätts till sparad när du låst upp rankningsuppgiften och det går att redigera rankningen igen.
Förfallodatumet för rankningsuppgiften ändras inte automatiskt när du låser upp den. Har förfallodatumet passerats måste du förlänga förfallodatumet för Omdöme och förslag till yttrande.

Läs mer om att redigera datum för Omdöme och förslag till yttrande i Redigera beredningsgruppens datum.

Utföra rankning åt granskare

Utför rankning åt granskare, spara uppgiften eller skicka in den

Om rankningen är inskickad och låst måste du låsa upp den innan du kan utföra ändringar.
Du är, i egenskap av intern användare, inte begränsad av förfallodatumet för rankningen i beredningsgruppen.

  1. Klicka på Ranking (A) på raden för med granskarens namn.
  2. Välj bidragsform ur rullgardinsmenyn (B).
  3. Utför eller ändra befintlig rankning.
  4. Klicka på Skicka in (C).
info-symbol

Läs mer om funktionerna för rankning i det externa avändarstödet för granskare Rankning.

Senast uppdaterad: